Annons

Har jag felbedömt behovet av ett politiskt alternativ i Trelleborg?

Under tidig vår i år, startades flera missnöjesgrupper, samt ett politiskt alternativ, och tongångarna var högljudda bland deltagarna.
Publicerad 16 oktober 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Efter protesterna på Rådhustorget bildades Demokratipartiet. Nu undrar ordföranden om han felbedömt behovet av partiet.
Efter protesterna på Rådhustorget bildades Demokratipartiet. Nu undrar ordföranden om han felbedömt behovet av partiet.Foto: Andreas Mårtensson

Flera talespersoner i missnöjesgrupperna krävde att det nyvalda kommunalrådet skulle avgå, med anledning av de orimligt höga kraven på politiska arvoden.

Demokratipartiet bildades för att de som var missnöjda med den situation som uppstått med omdömeslösa politiker, skulle få ett politiskt verktyg, där de själva, genom sitt eget deltagande, skulle kunna se till så att bland annat skattebetalarnas pengar hamnade där de bäst behövdes, och inte i politikernas fickor i form av orimligt höjda arvoden.

Annons

Eftersom jag har lång politisk erfarenhet, accepterade jag att bli vald till partiordförande, och såg fram mot medlemsmöten med många engagerade medlemmar, vilket är en förutsättning för att uppnå de mål man satt upp.

Möjligheten till förändring finns, om man är beredd att jobba för den.

Dock krävs det ett gediget lagarbete för att detta skall vara möjligt.

”Möjligheten till förändring finns, om man är beredd att jobba för den.”
Jerry Larsson, partiordförande Demokratipartiet i Trelleborg

I dag, ungefär sex månader efter det att missnöjesgrupperna och Demokratipartiet bildades, är det ganska tyst på Rådhustorget i Trelleborg. Det enda som egentligen lever kvar, är missnöjesyttringarna som sker i en grupp på Facebook.

Därför frågar jag mig själv, och även dig som läsare: Har jag felbedömt behovet av ett politiskt alternativ som lägger mer fokus på trelleborgarnas välfärd, och håller en öppen dialog med kommuninvånarna?

Om så är fallet, att det enbart är åsiktsyttringarna som är viktiga, och inte viljan till förändringar. Då finns det inget behov, eller framtid för ett politiskt parti som vill skapa förändringar.

Jerry Larsson, partiordförande Demokratipartiet i Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons