Annons

Här är fördelarna med fortsatt västlig hamninfart

Västra infarten fram till Trelleborgs hamninfart är en del av Europaväg E6/E22. Trafikverket äger, underhåller och ansvarar fysiskt och ekonomiskt för alla ändringar kring denna västliga infart.
Trelleborg • Publicerad 5 september 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Evakueringsväg, Hamninfart, Väg 9.
Evakueringsväg, Hamninfart, Väg 9.Foto: Tomas Nyberg

Från 2007 har Trelleborgs hamn tagit emot ständiga ökningar av lastbilstransporter och till 2025 tror hamnen sig uppnå 1,5 miljon lastbilstransporter/år. Dessa ökade transporter har medfört förbättringsbehov utanför hamnområdet. Trafikverket har i en avsiktsförklaring våren-2020 erbjudit sig att bekosta åtgärdsbehov genom framtagna trimningsåtgärder i samarbete med kommunen.

Samarbetet krävde dock engagerade och kunniga politiker, men av någon anledning upphörde detta ”samarbetet” innan det hann börja.

Annons

Avsiktsförklaringen där Trafikverket krävde en fortsatt västlig hamninfart förkastades därför strax efter att bläcket på avtalet torkat och kommunledningen lyfte åter fram sitt enda förankrade beslut. Alltså beslutet från 2016 om att en ny hamninfart från öster ska byggas.

Detta beslut stödjer man sig fortfarande på trots de uppdagade bristerna i beslutsunderlaget, trots alla ekonomiska motgångar, trots alla överklaganden med mera. Att Europas infrastruktur inom transportsektorn har ändrats sen 2016 och omvärlden ser annorlunda ut har man dessutom förträngt.

Hur som helst. Efter att ändrat namnet från ”hamninfart” till ”evakueringsväg” (finns dock inga krav på en sådan, vilket har påståtts), så hittar berörda myndigheter än så länge inga lagbrott kring styrets fortsatta planer. Trafikverket kan inte mer än säga: ”Bygg ni, men vi bekostar inte er nya väg”.

Att efter eventuell färdigbyggd ”omväg” hoppas på att Trafikverket tar över den östra hamninfarten, är en enormt långsökt spekulation med våra skattepengar. Hur skulle det överhuvudtaget gå till? Skulle Trafikverket köpa vägbyggnationerna från Maglarpsrondellen till hundbadplatsen på öster för byggkostnaden? Vem ska stå för kostnaden av de inlösta husen? Kommande inlösen av mark? Ska Trafikverket betala lobbyistkostnaden på tre till fem miljoner? Hur mycket tror man att Trafikverket vill betala? Och den befintliga västra infarten som ägs och underhålls av Trafikverket, ska kommunen köpa den delen av E6/E22 eller ta den i inbyte?

Det finns allt för många frågor som saknar svar!

Vårt förslag för alla trelleborgares bästa och boende på väster, norr och öster: En förbättrad västlig infart i nära samarbete med Trafikverket.

Axel Bengtsson och Sven Tilly, Vårt söderslätt

Annons
Annons
Annons
Annons