Annons

Hänsynslöst styre

2021-10-28 lämnade kommunen med det dåvarande politiska styret i spetsen in en så kallad lantmäteriförrättning gällande två fastigheter i Mellanköpinge, utan fastighetsägarnas kännedom.
Publicerad 8 januari 2024
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det är väl känt att de aktuella fastighetsägarna i Mellanköpinge konsekvent sagt nej till “erbjudande” om inlösen, skriver tre representanter för Vårt Söderslätt.
Det är väl känt att de aktuella fastighetsägarna i Mellanköpinge konsekvent sagt nej till “erbjudande” om inlösen, skriver tre representanter för Vårt Söderslätt.Foto: Tomas Nyberg

Ansökan till Lantmäteriet gjordes bakom ryggen på fastighetsägarna och först ett par år senare upptäcktes det i samband med ett privat fastighetsärende. Att göra en ansökan om förrättning hos Lantmäteriet innebär att man begär att Lantmäteriet till exempel ändrar gränser eller genomför andra åtgärder som involverar fastighetens geografiska avgränsningar. I det här fallet för att kommunen vill ha en ringväg där fastigheterna ligger.

Trots att detaljplanen för Kyrkoköpinge 16:3 med flera, Östra Ringvägen hade överklagats och således inte vunnit laga kraft, valde kommunen att gå vidare med sin ansökan till Lantmäteriet. Detaljplanen upphävdes slutligt av Mark- och miljööverdomstolen 2023-04-27 och 23-05-24. Kommunen återkallade sin ansökan hos Lantmäteriet 2023-09-07 efter att ha nekats möjlighet att ha ansökan ”vilande ett par år”.

”En ödmjukare inställning till beslutsprocesser och till invånarna i Mellanköpinge hade varit på sin plats.”
Maria Böös, Kya Aall Flood och Axel Bengtsson, Vårt Söderslätt
Annons

Vårt Söderslätt anser att kommunens politiska styre både då och nu agerar odemokratiskt, respektlöst och med total avsaknad av transparens. Det är väl känt att de aktuella fastighetsägarna i Mellanköpinge konsekvent sagt nej till “erbjudande” om inlösen. Ändå klamrar sig det nuvarande politiska styret med en dåres envishet fast vid visionen om en östlig hamninfart, utan hänsyn till vare sig människors ägande och åsikter eller till beslut i domstol. Att tillika fortsatt hävda att vägen ska ha samma dragning är inte heller att rätta sig efter demokratins spelregler. En ödmjukare inställning till beslutsprocesser och till invånarna i Mellanköpinge hade varit på sin plats.

Maria Böös, Kya Aall Flood och Axel Bengtsson, Vårt Söderslätt

Annons
Annons
Annons
Annons