Annons

Hållbarhet, kreativitet, mångfald och öppenhet är V:s vision

Trelleborg har länge saknat en vision och strategi för stadens och kommunens utveckling.
Publicerad 6 maj 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
I brist på politiska ambitioner och visioner har Trelleborg alltmer blivit en boendekommun med hög utpendling till framför allt arbeten i Malmö, skriver Mats Sjölin och Kersti Engström, Vänsterpartiet Trelleborg.
I brist på politiska ambitioner och visioner har Trelleborg alltmer blivit en boendekommun med hög utpendling till framför allt arbeten i Malmö, skriver Mats Sjölin och Kersti Engström, Vänsterpartiet Trelleborg.Foto: Nilla Olsson

I stället har asfaltfrågor fått dominera debatten de senaste tio åren. Diskussionen om kommunens identitet, värden, hållbar utveckling och mjuka frågor har fått allt för liten plats. Att vi inte längre är en industristad har politikerna kunnat enas om men vad vi ska utvecklas till är det sämre ställt med.

I brist på politiska ambitioner och visioner har Trelleborg alltmer blivit en boendekommun med hög utpendling till framför allt arbeten i Malmö. Vi håller på att bli som Vellinge, Svedala, Staffanstorp, Lomma och andra kranskommuner som förser Malmö med arbetskraft. Är det dit vi vill?

Annons

Vänsterpartiets vision för Trelleborg är hållbarhet, kreativitet, mångfald och öppenhet.

Vi går till val på ett program som bygger på de tre hållbarhetsmålen; miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Vi vill uppmuntra till kreativa miljöer och möten. Ett samhälle som ser positivt på olikheter och erfarenheter där alla känner att man är en del av ett större sammanhang har större möjlighet att uppmuntra kreativitet. Det handlar om kreativa lösningar för hållbar utveckling, för nya lösningar av kommunens ansvarsuppgifter, för innovationer och företagande och för kulturutveckling.

”Vi håller på att bli som Vellinge, Svedala, Staffanstorp, Lomma och andra kranskommuner som förser Malmö med arbetskraft. Är det dit vi vill?”
Mats Sjölin och Kersti Engström, Vänsterpartiet Trelleborg

Vi vill att Trelleborg ska vara en öppen och nyfiken kommun som bejakar förändringar och utveckling för att bygga ett hållbart samhälle för framtiden där en mångfald av människor och idéer tas tillvara.

Några exempel:

• Sjöstaden ska utformas för mycket god tillgänglighet till havet för alla trelleborgare, det ska finnas stor tillgång till mötesplatser och stor möjlighet för etablering av kreativa företag och kulturutövare.

• Förnyelsebar lokalt producerad energi ska utvecklas. Främja småskalig energiproduktion från sol och vind. Trelleborgs Energi ska köpa in lokal småskalig energiproduktion till samma pris som man avtalat gällande försäljning. Detaljplaner ska tillåta installation av solceller.

• Ökade resurser till grundskolan för ökad lärartäthet, ökad andel behöriga lärare och ökad andel elever som klarar kunskapskraven. Skolsegregationen måste brytas, det finns ett värde i att skolorna har en mångfald vad gäller etnicitet och socioekonomi.

Mats Sjölin och Kersti Engström, Vänsterpartiet Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons