Hållbar global havsreningsteknik är krav i dag

Haven och deras globala betydelse för människan och för allt levande i den marina miljön och biologiska mångfalden blir allt mer uppmärksammat, liksom hotet från den stora, och ökande, mängden plastavfall som hamnar i våra hav.
Publicerad 21 mars 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten oroas över nedskräpningen i våra hav.
Skribenten oroas över nedskräpningen i våra hav.Foto: Matilde Campodonico

Just i dagarna kan vi här i Norden peka på i denna och andra tidningar publicerade fakta om hav och kust som Ola Olsson (C) och Anneli Kihlstrand (C), båda ledamöter i regionala utvecklingsnämnden (den 4 mars)samt Jannike Kihlberg, DN där hon vädjar: "Värna haven som en fantastisk resurs".

Artiklar i ämnet har för övrigt tidigare varit införda i DN med anledning av Riksbankens miljöengagemang och klimatmålen i frågor som rör risker och förändringar i klimatkrisen som i ett bredare perspektiv i påverkar havsmiljön, medför förändringar av havsnivån, samt påverkar på flora och fauna i havsmiljön. Haven spelar en avgörande roll för klimatmålen.

Nu har haven blivit ett hot, skapat av människan, där höjningen av havsnivån blivit ett verkligt hot och en signifikant oro ökar för försämrad havsmiljö (se SOM-undersökning). Men man får inte förbise annat reellt hot, det är de enorma mängder plast och plastavfall som årligen dumpas i all världens hav och som ansamlas utmed kuster, i skärgårdar och på stränder och som ställer till stor skada för fiskerinäringar.

Ansvaret för havsrengöringen ligger på statlig-, regional- och internationell nivå. EU/EC /ECHA kommer under 2021-2022 att genomföra omfattande program för bland annat rensning av plastskräp. Enligt EU:s havsmiljödirektiv skall Europas hav ha en god miljöstatus år 2020. Jag har inom NEE Group (Nordic Environmental Engineeing Group) föreslagit konkreta åtgärder mot plastplågan i haven och vi har där tagit fram konkret förslag, (Conceptual design propsal) till ett innovativt fartygskoncept, COP-ship-X, för inte bara rensning utan även omvandling, av detta till miljövänlig syntetisk olja i en Plastic-to-oil process. Olja som kan användas ombord och där även överskottet kan säljas. Fartyget skall bli fossilfritt och bland annat utnyttja sol- och vindenergi i driften.

Stig-W Reinlert, sjökapten