Annons

Hade vindkraft varit rätt lösning så hade inte Kustvind AB behövt konstgjord andning

I en marknadsföringskampanj förser Magnus Jiborn, vd för Kustvind AB, lokalpressen med inlagor (senast den 19 januari) om hur vindkraft skall sänka elpriset. Syftet är att få kommunpolitikerna i Trelleborg och Skurups kommun att säga ”ja” till vindkraft.
Publicerad 20 januari 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Svenska staten har på olika sätt gynnat och subventionerat vindkraft på bekostnad av bland annat kärnkraft, skriver två representanter för Riksföreningen Motvind Sverige.
Svenska staten har på olika sätt gynnat och subventionerat vindkraft på bekostnad av bland annat kärnkraft, skriver två representanter för Riksföreningen Motvind Sverige.Foto: Johan Nilsson/TT

Magnus Jiborn äger inte bara ett vindkraftsbolag utan arbetar även i olika nätverk för att främja vindkraftsexploateringen. Han sitter med i toppen för lobbyorganisationen Global Challenges Foundation. 2007 anställdes Magnus Jiborn som projektledare på PR-byrån Westander med uppdrag inom klimat och energi.

Magnus Jiborn är en vass skribent som kan både medierelationer och lobbying. ”Han bidrar med bred erfarenhet såväl från den ideella sektorn som från offentlig sektor och privat näringsliv”, säger Westanders vd Patrik Westander.

Annons

En av Westanders flitiga uppdragsgivare är branschorganisationen Svensk Vindenergi. På PR-byrån Westanders hemsida kan man läsa att “Westander Klimat & energi analyserar, opinionsbildar och påverkar utvecklingen på klimat- och energiområdet”. Westanders byråintäkt har de senaste tio åren ökat med 8 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 55 miljoner 2021.

Hur mycket vindkraftsindustrin lägger på PR kan man bara gissa, men en sak är säker – hade vindkraft varit rätt lösning så hade den inte behövt konstgjord andning.

Vi som befinner oss i vuxen ålder minns elpriser som fram till för något år sedan sällan översteg 50 öre/kWh. Jiborns inlagor om vindkraft och elpriser är inget annat än PR. Den väsentliga anledningen till de senaste årens prisökning stavas vindkraft.

Svenska staten har på olika sätt gynnat och subventionerat vindkraft på bekostnad av bland annat kärnkraft. Omvärldsfaktorer påverkar naturligtvis även svenska energipriser, men om den kärnkraft som i förtid lagts ned under de två senaste mandatperioderna funnits kvar, skulle elpriserna ha varit ungefär hälften så höga som de är i dag enligt Energiforsk (rapport 2022-05-20).

Svensk Vindenergi och Kustvind AB har inte till uppdrag att främja svenska elanvändare eller att verka för låga energipriser. Uppdraget är att främja en fortsatt exploatering av Sveriges territorium till förmån för investerare, i huvudsak utländska företag, med vinstmaximering som huvudsakligt intresse.

Ett robust elsystem kräver planerbar baskraft – det vill säga vattenkraft, kärnkraft eller fossilkraft. Här skapar vindkraften problem som vindkraftsindustrin förtiger. Antalet störningar i elsystemet ökar snabbt med utbyggnaden av icke planerbar kraft. Enligt Svenskt Näringslivs scenarioanalys kan antal systemkritiska timmar i framtiden bli över 5 000 timmar per år, det vill säga på gränsen till blackout mer än varannan dag!

”Ett robust elsystem kräver planerbar baskraft – det vill säga vattenkraft, kärnkraft eller fossilkraft.”
Torbjörn Sjödin och Madeleine Staaf Kura, Riksföreningen Motvind Sverige

Att med marknadsföring och PR vilseleda svenska folket och lokalpolitiker, nu när Sverige har en pågående energikris, är mer än oansvarigt. Vindkraftsindustrins uppmaning till lokalpolitiker att tacka ja till vindkraftsexploateringar med argumentet att vindkraft sänker elkostnaden i Sverige har passerat gränsen för det bisarra.

För att elsystemet ska fungera krävs planerbar baskraft, annars kollapsar det. Den vindkraft som Daniel Badman, vd för Svensk Vindenergi och Mats Jiborn, vd för Kustvind AB marknadsför försämrar bara elsystemet. Det som krävs är att det stabila elsystem vi en gång hade måste återställas.

Torbjörn Sjödin, ordförande

Madeleine Staaf Kura, koordinator

Riksföreningen Motvind Sverige

Annons
Annons
Annons
Annons