Guldkusten förvandlas till själslig fångenskap

Just när vi trodde att vi hade betalt den sista räkningen till saneringsfirmorna för att tvätta bort ”Trellehulla” från husfasaderna väljer Trelleborgs folkvalda att bana väg för ett än värre öknamn.
Publicerad 17 februari 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Den upplevelse av gränslös andlig frihet som vårt öppna kulturlandskap skänker oss kommer snart att ersättas av en allt överskuggande känsla av pressande instängdhet, skriver Lars Hemzelius (SÖS) i ett inlägg om det planerade bygget av ett fängelse.
Den upplevelse av gränslös andlig frihet som vårt öppna kulturlandskap skänker oss kommer snart att ersättas av en allt överskuggande känsla av pressande instängdhet, skriver Lars Hemzelius (SÖS) i ett inlägg om det planerade bygget av ett fängelse.Foto: Tomas Nyberg

Med ett planerat gigantiskt fängelse i hjärtat av sydkustens uråldriga kulturbygd kommer det inte ta lång tid innan epitetet ”Trellefängelsehulla” hittar sig in i grafittikonstnärernas vokabulär.

Slätten, havet och de fria siktlinjerna är de kvaliteter som gjort Trelleborg till min egen plats på jorden under snart femtio år. Men inom en snar framtid kommer dessa värden att tas ifrån alla oss kommunmedborgare. Utomsocknes och historielösa personer, utan respekt och medkänsla för oss som bor här och vårt förflutna, tar sig rätten att rasera frukterna av tidigare generationers enträgna värv.

”Utomsocknes och historielösa personer, utan respekt och medkänsla för oss som bor här och vårt förflutna, tar sig rätten att rasera frukterna av tidigare generationers enträgna värv.”
Lars Hemzelius (SÖS)

Den upplevelse av gränslös andlig frihet som vårt öppna kulturlandskap skänker oss kommer snart att ersättas av en allt överskuggande känsla av pressande instängdhet.

Det börjar med en naturvidrig motorväg som trasar sönder den bördiga myllan och skapar ett stängsel i form av en asfaltmur mellan norr och syd. Och allt detta för att gynna ett hamnbolag med oviss framtid.

De som bor söder om denna barriär kan dock inte skatta sig lyckliga, för på denna sida – just där slätten möter havet på landets bördigaste åkermark – ska en ofantlig fängelseanstalt uppföras. Här kommer olycksaliga kriminella individer att spärras in för vård. Men placeringen innebär i praktiken än mer en bestraffning av alla medborgare i den södra kommundelen. Alla dessa, barnen inte att förglömma, kommer att placeras i ett mentalt fängelse av Trelleborgs folkvalda. Det vällovliga syftet är att tillförsäkra kommunen skatteintäkter ägnade att ge medborgarna ett bättre liv. Paradoxalt nog blir resultatet det motsatta. Känslan av rymd och frihet är oskattbar. Den kommer för evigt att gå förlorad. Livet blir sämre.

Företrädarna för den politiska majoriteten i Trelleborg är på väg att skriva in sig i historieböckerna såsom skövlarna av en älskad trakt. Det finns inga turistbroschyrer i världen som kommer att dölja det faktum att det som beskrevs som guldkusten förvandlats till själslig fångenskap för de som framlever sina liv på denna en gång gudabenådade plats. Är det så de folkvalda i Trelleborg vill bli ihågkomna?

Lars Hemzelius (SÖS), Klagstorp