Debatt

Gör Trelleborgshem till en stiftelse

Dennis Andersson ,
Dennis Andersson i Kommunistiska Partiet förslår att Trelleborgshem ska göras om från bolag till stiftelse där ledstjärnan ska vara kvalité inte högsta vinst.
Dennis Andersson i Kommunistiska Partiet förslår att Trelleborgshem ska göras om från bolag till stiftelse där ledstjärnan ska vara kvalité inte högsta vinst.

Den svenska bostadsmarknadens kris, både talas det och skrivs det en hel del om i dessa dagar. Inte konstigt då det kommer att fattas 700 000 bostäder, enligt Boverket, till år 2025. Snacka om rejäl bostadskris, ett nytt Stockholm eller 16 stycken Trelleborg. När jag läser Mattias Karlsson (den 9 februari) samt Marianne Pettersson (S) och Casaba Bene Perling (den 26 januari) slås jag av historielösheten och de ensidiga förslagen som gynnar företag, företagare och rika som vill bygga lyxvillor längs vår vackra kust.

Det är dåligt fokus på arbetslösas, pensionärers eller vanliga arbetares behov av bostäder i debatten. Miljö, strandskydd och arbetares hälsa får stå tillbaka för fastighetsägarnas och fastighetsspekulanternas krav och deras rätt att tjäna pengar på våra bostäder. Så här motiverar Marianne Pettersson (S) bostadspolitikens behov av förändring, ”Bostadsbristen hämmar tillväxten och matchningen på arbetsmarknaden försämras – med andra ord har arbetsgivarna i dag svårare att rekrytera på grund av att vi har för få bostäder.”

Detta menar jag är enkelriktad politik och historielöst, en politik helt utan sociala ambitioner. Socialdemokraterna har slagit fast utgångspunkten för överläggningarna om bostadspolitiken. Näringslivet är inget särintresse, fokus är att lösa arbetsköparnas svårighet att köpa arbetskraft eller att flytta arbetskraften vart de vill för det finns inga bostäder.

För mig är bostadspolitiken framförallt ett samhällsansvar, en social fråga och mänsklig rättighet. Det är historielöst i debatten för ingen talar om varför det de senaste 20 åren byggts så lite i Sverige. Det kan jag upplysa er om, det var när samhället övergav den sociala bostadspolitiken som byggandet av framförallt hyresrätter avstannade. Något som jag själv kan bekräfta, då jag de senaste åren som snickare för det mesta byggt lyxvillor eller hus i dyra områden.

Det minskade byggandet sammanföll också med när allmännyttan såldes ut, till marknaden, privata hyreskapitalister. De kommunala bostadsbolagen som Trelleborgshem, bolagiserades. Detta har förutom minskat bostadsbyggandet givit oss högre hyror och vilket särintresse tjänar på det?

Det är sant som alla skriver att bostadspolitiken är central för vårt samhälle. Men inte framförallt för särintresset, näringslivet. Utan för att vi alla har rätt till ett bra boende. Att bygga bostäder skapar också mycket jobb, får fart på hjulen. Här finns också lösningen på många problem i dagens Sveriges. Men då måste makten över bostadsbyggandet återtas av samhället.

Därför tycker jag att Trelleborgshem, skall avbolagiseras och göras om till stiftelse. Då försvinner det hysteriska vinstkravet på bostadsbyggandet och vi i Trelleborg kan bygga inte bara fler bostäder utan även flera servicehem och särskilda boende som det i dag fattas. Likaså kan vi här i kommunen starta en byggavdelning för att börja producera dessa boende och verkligen skapa lokala jobb i vår kommun. Där ledstjärnan är kvalité inte högsta vinst.

Bostadsbyggandet kan verkligen få Sverige på fötter igen och faktiskt förbättra våra pensioner. Förbjud pensionspengar från aktiebörsen, där de bara krymper. Kommun och stat skulle kunna låna från våra pensionspengar och sätta igång att bygga nu!