Annons

Gör skatten från vindkraften kommunal

En SIFO-undersökning visar att det finns ett starkt stöd för att bygga ut vindkraften. Det är dubbelt så många som tycker att den egna kommunen bör bidraga till den fortsatta vindkraftsutbyggnaden i landet, än de som tycker motsatsen.
Publicerad 3 september 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Centerpartiet vill att fastighetsskatten för ny elproduktion går till kommunerna.
Centerpartiet vill att fastighetsskatten för ny elproduktion går till kommunerna.Foto: PETTER ARVIDSON

I Trelleborgs kommun har styret motarbetat ett vindkraftsprojekt till havs, med motiveringen att ett förfulande av utsikten skulle skrämma bort turister och ett boende längs kusten skulle bli mindre attraktivt. Detta samtidigt som Skåne behöver mer el och drabbas hårt av höga elpriser eftersom vi producerar för lite el i förhållande till antalet invånare och industriell verksamhet, matematiken går inte ihop.

Vid olika tillfällen framförs från företrädare i den kommunala politiken att fastighetsskatten för vindkraft ska gå till kommunerna. Riksdagspartierna och dess ledamöter måste hjälpa till så att elektrifieringen och klimatomställningen förbättras och kommunerna får starkare skäl till att godkänna vindkraft.

Annons

Fastighetsskatten på vindkraft kan överföras till kommunerna. Statens kostnader för denna överföring är försumbar jämfört med den nytta vindkraften har för elektrifieringen och klimatomställningen. Med större intäktsmöjligheter för kommunerna kommer man tidigare under hela tillståndsprocessen med sitt beslut och det kommer inte senare kunna rivas upp.

”Med större intäktsmöjligheter för kommunerna kommer man tidigare under hela tillståndsprocessen med sitt beslut och det kommer inte senare kunna rivas upp.”
Ola Olsson, Centerpartiet

Ett nytt planeringsstöd till kommunerna, liknande det som infördes av alliansregeringen skulle innebära att kommunmedborgarna involverades och reducera konflikter om olika vindkraftsparker. Hur vår elförsörjning ser ut i framtiden är svårt att veta med säkerhet, men vi vet att elproduktionen från vindkraft och delvis solkraft kan öka kraftigt och stå klar inom två år medan ny kärnkraft ligger 20-25 år framåt i tiden. Målsättningen lokalt måste vara att vi skall ha lokalproducerad förnyelsebar energi i vår kommun.

Centerpartiet vill att:

• fastighetsskatten för ny elproduktion går till kommunerna.

• regelkrånglet minskar och energiskatten avskaffas för dig som använder din egenproducerade vind- och solenergi.

• andelsägare i solcellsanläggningar ska ges samma villkor som villaägare.

• man inför ett nytt planeringsstöd till kommunerna.

Ola Olsson, Centerpartiet

Annons
Annons
Annons
Annons