Annons

Gör en konsekvensanalys före beslut

Den 26 november ska det tas beslut i kommunen om att flytta vuxenutbildningen till arbetsmarknadsnämnden. Vi som arbetar på vuxenutbildningen vill därför gärna göra vår röst hörd då vi ser många nackdelar med en sådan flytt.
Publicerad 13 november 2018
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Lärare på vuxenutbildningen i Trelleborg ger sin syn på planerna att flytta verksamheten från bildningsförvaltningen till arbetsmarknadsförvaltningen.
Lärare på vuxenutbildningen i Trelleborg ger sin syn på planerna att flytta verksamheten från bildningsförvaltningen till arbetsmarknadsförvaltningen.Foto: Janerik Henriksson / TT

Vi förstår inte vilka vinster en sådan flytt skulle innebära för kommunens invånare, den kommunala ekonomin, eleverna eller utbildare? Vi lärare på vuxenutbildningen anser att man måste göra en noggrann konsekvensanalys innan man genomför den formen av experiment på kommuninvånarnas bekostnad.

I dag lyder vuxenutbildningen sedan många år under bildningsförvaltningen. Fördelarna med detta är många.

Annons

Komvux i Trelleborg har ett gott och väletablerat samarbete med gymnasiet vilket ger många synergieffekter då vi kan dela lärartjänster mellan skolformerna, lärare på vuxenutbildningen samarbetar även med motsvarande ämneslärare på gymnasiet, vilket ger kompetensutveckling för båda skolformerna.

Vi delar även på mycket annan personal och resurser såsom undervisningslokaler, administration, it-support, IKT-pedagog, vaktmästeri, studietorg, kurator, mediatek och studie- och yrkesvägledning. Att skapa en ny sådan organisation ter sig både onödigt och dyrt för att inte tala om den tid det tar att få en ny sådan organisation att fungera optimalt.

Mikael Rubin (M) säger i TA (den 10 november) om vuxenutbildningen, att ”…vi ser det mer som en arbetsmarknadsåtgärd”. Dock är det enligt skollagen en rättighet att ”…delta i komvux på gymnasial nivå i syfte att bli behörig till en högskola eller yrkeshögskola… Rätten gäller från och med den 1 januari 2017.” Källa: 20 kapitlet 19–20 §§ skollagen.

Inom ramen för vuxenutbildning bedrivs samma kurser som återfinns i grundskola och gymnasieskola. Det är samma kunskapskrav och kursplaner som i lika hög grad leder till fortsatta studier och arbete som gymnasieskolans teoretiska och praktiska program. Den enda skillnaden i det hänseendet är att eleverna per definition är vuxna. I sammanhanget är det även viktigt att framhålla att våra elever i huvudsak försörjer sina studier själv genom arbete och/eller CSN-lån. Med detta vill vi påtala att det stora flertalet av våra elever alltså inte är bidragstagare. Dock är det sant att motivet för elevernas studier på vuxenutbildningen i Trelleborg som regel är att i förlängningen stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Vidare hänvisar Mikael Rubin till det han identifierar som framgångsrika föredömen i andra kommuner. Dock är erfarenheterna inte entydigt positiva vad vi erfar. I till exempel Växjö flyttade man vuxenutbildningen från bildningsnämnden till det som i Växjö heter arbete och välfärd. I backspegeln kan man i Växjö konstatera en rad negativa effekter som snarare inneburit en nedmontering av vuxenutbildningen då den plockats isär och lagts ut på många privata aktörer. Detta har fått till följd att flera av dem har lagt ned sin verksamhet i Växjö på grund av för dålig lönsamhet. Det har också inneburit att även vuxenutbildningen i kommunens egen regi nu är nedläggningshotad. Så nu står man i Växjö och undrar vem som vill och kan bedriva vuxenutbildning i klassrumsformat.

Kvar finns troligtvis privata utbildningsanordnare som endast bedriver distansutbildning. Distansutbildning ställer mycket stora krav på studievana och erfarenheten visar att om man enbart erbjuder detta till vuxna innebär det ett stort svek mot de kommuninvånare som allra mest behöver klassrumsundervisning: en stor andel fullföljer inte. Därför finns det en risk för att skollagen i slutändan inte kan uppfyllas med endast detta utbud.

Vi lärare på vuxenutbildningen i Trelleborg vill därför mot bakgrund av detta uppmana kommunen att genomföra och redogöra för en konsekvensanalys av vuxenutbildningens flytt till annan nämnd än bildningsnämnden innan beslut tas i frågan. Vi är övertygade om att en saklig och noggrann analys tydligt kommer visa på fördelarna för kommunen att låta vuxenutbildningen förbli en del av bildningsnämnden.

Johan Henriksson, Ulrika Dahlqvist, Robert Winton, Hana Thomasson, Erika Malmkvist, Irena Mierzejewska Amtkil, Mia Melander, Lotta Nilsson, Christina Enulf och Petra Lonèr

Lärare på vuxenutbildningen i Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons