GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Glädjande besked från länsstyrelsen angående Schaggarps gård!

Ansökan om rivning av Schaggarps gård kom som en chock för oss socialdemokrater.
Socialdemokraterna i samhällsbyggnadsnämnden är glada över att rivningslovet för Schaggarps gård har upphävts av länsstyrelsen.
Socialdemokraterna i samhällsbyggnadsnämnden är glada över att rivningslovet för Schaggarps gård har upphävts av länsstyrelsen.
Foto: Sara Johari
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

När ärendet kom upp i samhällsbyggnadsnämnden (den 6 oktober 2020) yrkade vi socialdemokrater naturligtvis på avslag med stöd av 9 kapitlet, 34§ Plan- och bygglagen med hänvisning till att vi ansåg gården värd att bevara.

De styrande, M, L och SD, yrkade bifall till rivning. Vi begärde votering vilken vi förlorade eftersom inget annat parti röstade med oss.

"Det är mycket glädjande att höra att länsstyrelsen nu har bestämt att gården inte får rivas och upphäver både rivningslovet och bygglovet."

I den reservation vi lämnade mot beslutet står: ”Vi anser att Schaggarps gård är värd att bevara då gården är en central del i området samtidigt som detaljplanen betonar att de ensamliggande gårdarna är värdefulla delar i kulturlandskapet. I planbeskrivningen kan man läsa att Schaggarps gård har sitt ursprung i 1800-talets skiftesreformer och att gården fick sitt nuvarande läge under första halvan av 1800-talet. Schaggarps gård är ett värdefullt inslag i områdets kulturmiljö. Vi anser i likhet med kommunens byggnadsantikvarie och länsstyrelsen att gården besitter kulturhistoriska värden vilket gör den särskilt värdefull. Genom hela planprocessen med Skegrie Öster har Schaggarps gård varit med på kartorna över det nya området samtidigt som annan byggnation som idrottshallen har anpassats till att gården ska vara kvar. En rivning av gården är inte förenlig med detaljplanens syfte. Gården borde ha blivit skyddad med skyddsbestämmelser i detaljplanen. Vi beklagar att detta ”gått under radarn” för både oss förtroendevalda politiker och invånarna i Skegrie.”

Det är mycket glädjande att höra att länsstyrelsen nu har bestämt att gården inte får rivas och upphäver både rivningslovet och bygglovet. Länsstyrelsen gör alltså samma bedömning som vi socialdemokrater gjorde i samhällsbyggnadsnämnden i oktober 2020.

Många Skegriebor har engagerat sig i olika försök att hindra rivningen och många hörde av sig till oss politiker inför beslutet. Tyvärr var det bara vi socialdemokrater som var beredda att lyssna.

Vi socialdemokrater gläds över att ha fått rätt i vår bedömning men vill också rikta ett varmt tack till alla de Skegriebor som engagerat sig.

Birgitta Lanér Sjöström, Paul Lövdahl och Osman Biberic, Socialdemokraterna i samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer