Annons

Ge skattebetalarna insyn i Sjöstaden

Som att köpa, eller ”sälja”, grisen i säcken – så hanteras Sjöstaden av de styrande.
Publicerad 13 juni 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sven Lindkvist (S).
Sven Lindkvist (S).Foto: Peter Ottosson

Sjöstaden är Trelleborgs största stadsutvecklingsprojekt. När hamnen flyttas österut, så blir över 60 hektar mark frigjort. Detta stora markområde kommer att planeras och utvecklas de närmaste 20-40 åren. Sjöstaden ska kopplas samman med både utvecklingen av stadskärnan och Västra Sjöstaden. Den nya stadsdelen ska vara till för alla, såväl trelleborgare som besökare.

Vi socialdemokrater är starka tillskyndare av detta projekt, men tycker samtidigt att det är viktigt att trelleborgarna genom sin kommun tillförsäkras rådighet över planeringen samt får stor insyn och öppenhet genom den grundlagsfästa offentlighetsprincipen. Det är viktigt att medborgarna känner sig inkluderade och involverade i den process som gäller. Det förslag till ägande som nu gäller är att det blir 50/50 mellan kommunen, det vill säga medborgarna, och ett privat byggbolag. Därmed finns det ingen laglig garanti för att insyn, öppenhet och rådighet gäller.

Annons

Det politiska styret tycks vara nöjda med detta, medan vår fråga är om det går att förhandla fram 51 procent i ägande för kommunen med valt byggbolag eller andra byggbolag. Det fanns en ypperlig förhandlingsmöjlighet när ett av företagen hoppade av samarbetet.

Den bristande insyn och öppenhet som varit hitintills i ärendet inger stor oro för framtiden vad gäller hanteringen av detta stora och viktiga stadsbyggnadsprojekt.

Vi har ställt frågan till M+SD+KD+L om något annat byggföretag har tillfrågats och om de kan tänka sig en fördelning med 51 procent till kommunen och 49 procent till byggbolaget och på så sätt skapa framtida rådighet och insyn för skattebetalarna, kommuninvånarna.

Vi får inget svar.

Därför begärde vi återremiss i kommunfullmäktige.

Vi vill ge Trelleborgs skattebetalare insyn och rådighet över sina ägor under hela byggtiden som kan vara 20-40 år framåt i tiden.

Vi socialdemokrater vill ha mer fakta på bordet och garantier för insyn, öppenhet och rådighet i kommunens stora och viktiga stadsbyggnadsprojekt.

Vi vill därför att kommunstyrelsen ska redovisa detta, men det borgerliga styret M+SD+KD+L gör allt för att stoppa detta.

Varför får vi, Trelleborgs skattebetalare, inget svar?

Döljer styret något viktigt för skattebetalarna, för kommuninvånarna?

Annons

Är detta agerande att ta ansvar 20 - 40 år framåt i tiden?

Eller är mjölet inte riktigt rent i påsen?

Sven Lindkvist (S)

Annons
Annons
Annons
Annons