Gängkriminaliteten finns också i Trelleborg

Det är fruktansvärt att människor blir skjutna på våra gator och vi måste gemensamt kraftsamla för att vända utvecklingen åt rätt håll igen.
Publicerad 24 februari 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
I Trelleborg arbetar Vänsterpartiet för förbättringar av elevernas psykiska hälsa och arbetsmiljö där vi föreslår förstärkningar inom elevhälsan, skolbiblioteken och pedagoger, skriver Kersti Engström, Mats Sjölin och Hanna Söderblom (V).
I Trelleborg arbetar Vänsterpartiet för förbättringar av elevernas psykiska hälsa och arbetsmiljö där vi föreslår förstärkningar inom elevhälsan, skolbiblioteken och pedagoger, skriver Kersti Engström, Mats Sjölin och Hanna Söderblom (V).Foto: Pontus Lundahl/TT

Regeringen använder sin kraft till repressiva åtgärder som strängare straff. Det har naturligtvis sin plats i ekvationen men om vi vill minska rekryteringen till gängen och göra samhället tryggare för oss alla behöver vi också förebygga brottsligheten.

I Danmark har man lyckats bra genom att kombinera förebyggande och repressiva åtgärder men i Sverige har vi länge skurit ned på åtgärder i vår gemensamma välfärd. Vi vet att skolan är en viktig plats att skapa trygghet och studiero i. Trygga fritidsgårdar med ordentlig bemanning och punktinsatser på de barn som är särskilt utsatta ger också goda resultat. Barn- och ungdomspsykiatrin är en tredje instans som är avgörande för att fånga upp barn innan de lotsas in i kriminaliteten.

”…om vi vill minska rekryteringen till gängen och göra samhället tryggare för oss alla behöver vi också förebygga brottsligheten.”
Kersti Engström, Mats Sjölin och Hanna Söderblom, Vänsterpartiet Trelleborg

I Trelleborg arbetar Vänsterpartiet för förbättringar av elevernas psykiska hälsa och arbetsmiljö där vi föreslår förstärkningar inom elevhälsan, skolbiblioteken och pedagoger. Vi arbetar för ökad jämlikhet avseende kultur- och fritidsaktiviteter bland barn och unga med speciellt fokus på barn som lever i familjer i relativ fattigdom med förbättrade möjligheter för dessa barn att delta i samhället på lika villkor. Våra förslag handlar om sänkta avgifter för deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter, förstärkning av fritidsbanken, kulturhus i socioekonomiskt svaga områden och trygga och säkra skolvägar samt bussförbindelser till kultur- och fritidsaktiviteter.

När inte samhället erbjuder en öppen famn för den som söker tillhörighet och gemenskap så gör gängen det i stället. Låt oss vara den öppna famnen och ge skolan, fritidsgårdarna och bup ordentliga förutsättningar att jobba förebyggande så att vi kan fånga upp varenda unge.

Kersti Engström, Mats Sjölin och Hanna Söderblom, Vänsterpartiet Trelleborg