Debatt

Gamla Trelleborg motsätter sig rivningen av Parkkontoret

Debatt Artikeln publicerades
Föreningen Gamla Trelleborg motsätter sig den föreslagna rivningen av Parkkontoret på Gasverkstomten i kvarteret Signalen.
Foto: Tomas Nyberg
Föreningen Gamla Trelleborg motsätter sig den föreslagna rivningen av Parkkontoret på Gasverkstomten i kvarteret Signalen.

Föreningen Gamla Trelleborg motsätter sig den föreslagna rivningen av Parkkontoret på Gasverkstomten i kvarteret Signalen. Detta har vi också gjort i brev till kommunen den 23 september 2018.

Huset, som är en viktig del av Trelleborgs industrihistoria, måste kunna integreras i den framtida bebyggelsen. Spåren efter Trelleborgs industrihistoria är magra.

Vid de stadsvandringar inför Övreprojektet vi gjort i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen är det denna byggnad som väckt störst intresse bland deltagarna.
Att riva huset på grund av svårigheter vid saneringen av den förorening som tidigare kommunal verksamhet åstadkommit är inte ett godtagbart skäl. Här måste kommunen ta ett mycket större ansvar än att göra det lätt för sig genom rivning av Parkkontoret.

Christer Andersson

Brittmarie Lindquist

Christina Nilsson

Jan Arvid Nilsson

Alf Påhlsson

Agneta Renström

Eva Sandell

Ingrid Wall

Styrelsen för
 Föreningen Gamla Trelleborg