Annons

Fullt realistiska lösningar

Det andra städer redan gör, går också i Trelleborg om viljan bara fanns. I olika svarsinlägg har många ”fakta” förts fram som ”bevis” för att en infart från väster, delvis via tunnel, är både orealistisk och rent av farlig. Trelleborgs Allehandas läsare är säkert fullt kompetenta att dra sina egna slutsatser. Låt oss lyfta fram oberoende sakkunskap och andra städers lösningar. Här är några exempel från respektive hemsidor:
Debatt • Publicerad 5 februari 2014
Visionsbild över Oceanhamnen i H+ området i Helsingborg. Illustration: Landskap Arkitekter/ADEPT.
Visionsbild över Oceanhamnen i H+ området i Helsingborg. Illustration: Landskap Arkitekter/ADEPT.Foto: 

1. Länsstyrelsen Stockholms stad: Tunnelsystem i Norra länken beläggs inte med inskränkningar för farligt gods. Det innebär att boendemiljön längs gator i innerstaden, kommer att förbättras betydligt, säger Länsstyrelsens samhällsbyggnadsdirektör Gunilla Holmquist.

2. Burlövs kommun: Järnvägen kommer att sänkas och få en 400 meter lång övertäckning med - Effekt på buller - Knyta samman samhället på ömse sidor av spåren - Skapa ett nytt centrum vid stationen i Åkarp. Ett stationstorg anläggas på övertäckningen, och trafiken (bilar, gående och cyklar) ska gå över järnvägsspåren på flera ställen.

Annons

3. Helsingborg om Knutpunkten: Knyta ihop staden med hamnen och vattnet och skapa en aktivare miljö vid hamnen. Det är fullt möjligt att etablera bebyggelse på och i anslutning till den planerade Södertunneln.

4. Trafikverket: Gnistängstunneln (Göteborg) är uppgraderad med ett toppmodernt brandbekämpningssystem, mycket beroende på att farligt gods transporteras här. Vid Hästa klack går Förbifart Stockholm över från ytläge till tunnel. Det behövs ingen ventilation eftersom tunneln är kort (1,8 km). Barriäreffekter i form av buller, vibrationer och avgasutsläpp, som påverkar omgivningen kan minskas eller undvikas. Luftföroreningar begränsas eftersom vägen ligger nedsänkt i tråg. Genom att föra ut den förorenade luften på hög höjd sprids luftföroreningarna och påverkan på närområdet av den luft som förs ut via tornen är marginell. Sammantaget för befolkningen medför Förbifart Stockholm positiva hälsokonsekvenser.

5. Konsultfirmor Stockholm : Årsta omvandlas till en stor, bilfri stadspark. Ett exempel på en tidigare tungt trafikpåverkad stadsdel, som i dag fått ett nytt lugn där fågelkvitter kan höras. (4,5 km Tunnelklass A - daglig trafik med farligt gods.)

Slutsatsen blir att de lösningar, som vi i Söderslättspartiet har arbetat fram, är fullt realistiska och genomförbara. De byggs på andra ställen i Sverige och skulle redan i dag ge Trelleborg stora fördelar om man bara ville släppa den politiska prestigen och se möjligheterna. Vi förordar en oberoende teknisk, ekonomisk och miljömässig studie där förslagen jämförs med alternativet ringled.

1. Projekt kan startas direkt – truckcenter kan byggas nu – hamntrafik längs kusten vid Albäckskogen försvinner – hamnens utveckling kan tidigareläggas - arbetstillfällen skapas i nutid.

2. Kortare körväg för lastbilar - lägre kostnad - mindre avgaser – ett samhällsansvar.

3. Större säkerhet för hamntrafik i tunnel eller inkapsling – ingen snö – inga möten - nära till nödutgång där förare kan rädda sig undan en katastrof.

4. Inga giftutsläpp eller brand i det fria, som kan drabba boende – de har inte valt att ta risk med farligt gods.

5. Sjöstaden kan byggas över tunnel och vägöverbyggnader.

Nilla Olsson
Christian Ottergren, Söderslättspartiets representant tekniska nämnden
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons