Annons

Friluftslivet riskerar att gå i konkurs

Om regeringen menar allvar med att stötta landets kulturliv bör man snarast komma med förslag på åtgärder som säkerställer friluftsorganisationernas överlevnad.
Publicerad 26 maj 2020
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Hur kommer möjligheterna att semestra i Sverige att se ut efter att pandemin är över?; undrar skribenten. Arkivbild.
Hur kommer möjligheterna att semestra i Sverige att se ut efter att pandemin är över?; undrar skribenten. Arkivbild.Foto: Johanna Wallin

Smittspridningen av covid-19 har vid det här laget medfört stora problem inom många samhällsområden. Insatser görs från olika håll och människor hjälps åt för att minimera skadorna. I tider då sjukvården är hårt belastad och människors liv och hälsa står på spel är det rätt och nödvändigt med restriktioner och förbud gällande bland annat resor och turism.

Det är dock viktig att komma ihåg att dessa nödvändiga beslut även medför stora konsekvenser för de näringar som lever på att människor upptäcker nya platser och ser till att förvalta det kultur- och naturarv som många delar av turismnäringen utgör.

Annons

Från många håll hörs nu röster som uppmanar till att semestra i Sverige, spendera tid i naturen och stötta nationella näringar. Vad man dock glömmer är frågan om hur möjligheterna ser ut för detta efter att pandemin är över. Om inte landets friluftsorganisationer och turismnäring stöttas i dag, vad finns det då kvar att ta del av i morgon?

Det är svårt att föreställa sig hur friluftslivets möjligheter och förutsättningar skulle påverkas om vi förlorar våra organisationer som arbetar med detta, till exempel anrika Svenska Turistföreningen (STF) som grundades redan år 1885.

STF har tappat nästan 40 miljoner kronor i intäkter i vår jämfört med förra året. Verksamheten finansieras huvudsakligen av medlemsintäkter och intäkter från de boenden man tillhandahåller – intäkter som är närmast obefintliga i dagsläget. Hittills har man varit tvungen att säga upp nästan 200 personer och korttidspermittera runt 100 personer.

Värt att ta i bearbetning är också att merparten av dessa arbetstillfällen ligger i glesbygd. På huvudkontoret har närmare 60 procent av personalen blivit uppsagd eller permitterad. Det görs just nu dramatiska nedskärningar för att inte föreningen ska förblöda ekonomiskt.

Frivilliga insatser som till exempel ”Rädda STF” har genererat en del stöd, men det är långt ifrån tillräckligt. Dessutom har det årliga anslaget till friluftslivets organisationer i budgetpropositionen varit i behov av en ökning långt innan denna pandemi.

Om regeringen menar allvar med att stötta landets kulturliv bör man snarast återkomma till riksdagen med förslag på åtgärder som säkerställer friluftsorganisationernas överlevnad som det kulturarv de utgör. Friluftslivets aktörer är inte bara bärare av folkhälsan, utan också brickor i en av våra nationella basnäringar vilket turismen faktiskt är.

Det är hög tid att regeringen inser det och anammar SD:s förslag om ökade anslag till det svenska friluftslivet.

För våra idrottsföreningar har fått samma besked som riksidrottsförbundet har gjort gällande LOK-stödet. Det kommunala verksamhetsbidraget för ungdomsverksamheten kommer inte att minska för att det blir färre aktiviteter.

Totalsumman som delas ut blir lika stor år 2020 som för 2019 det vill säga dubbelt så stor som år 2018 när Kvartetten styrde.

För våra sociala föreningar inom öppna insatser-sektorn verksamma i Trelleborg kommer det att delas ut cirka 500 000 kronor i år.

Annons

För övriga föreningar gäller att föreningen får behålla utbetalt föreningsbidrag för att genomföra arrangemang och liknande vid senare tillfälle.

Man har även föreslagit att ombudgetera bidragspotten med 500 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden förfogande till läger, cuper och så vidare.

Tomas Olsson (SD)

2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons