Annons

Framtidsvärde för trelleborgarna

Svar till Christer Dahlberg (den 2 januari).
Debatt • Publicerad 9 januari 2014

Industrin i Sverige, är med sin höga exportandel beroende av om vår region tillsammans med vår kommun och hamn förmår att bidraga till kostnadseffektiva transportstråk för vår transportindustri, eller väljer att passivt följa miljö- och övrig utveckling i omvärlden.

Omvärldsanalysen visar att våra svenska industrier, för att kunna bibehålla den nuvarande sysselsättningsnivån och också kunna öka den, är mer beroende än länderna nere på den europeiska kontinenten av så kostnadseffektiva och väl fungerande godstransporter som möjligt, därför att transportvägarna genom och från vårt land är väsentligt längre, än för konkurrenterna nere i Mellaneuropa.

Annons

Den största av våra marknader i Västeuropa är Tyskland. Dit går en stor del av det vi producerar. En hög transporteffektivitet i vår transportkedja spelar stor roll. Det finns stor anledning att fundera djupare på hur vi kan medverka till att påverka transportkostnaderna, köpkraften och avsättningsmöjligheterna för vår industris produkter. Vår hamns effektivitetsökning är otvetydigt en av nycklarna till kostnadseffektiva transporter av godset.  Lastbilstillverkarna Volvo och Scania har också satt igång att tillverka en helt ny serie tunga transportfordon, som skall använda renare bränslen och under det kommande decenniet ersätta nuvarande lastbilar.  EU:s regeringar har mycket stor miljöanledning att medverka i denna generationsväxling och gör det också.  Att samtidigt flytta tillverkningsindustrier och dessas omlastningsterminaler till lägen nära kontinenten, och för vår kommun att kunna erbjuda dem detta, är viktiga led i att skapa en lägre körsträcka och minskad total miljöpåverkan.

En renare fordonspark på landsidan, som ges konkurrensfördelar i ett allt mer miljömedvetet EU jämfört med att fortsätta köra äldre lastbilar som kör på högsvavliga bränslen, samtidigt som våra befintliga färjor anpassar sina maskiner till renare bränslen parallellt skapar en viktig framtidstro inom den mycket stora och oerhört betydelsefulla transportsektorn.

Ökad användning av sjövägarna, för kontinenttransporter, är viktiga länkar i denna framgångsstrategi.

Den fördjupade översiktsplan, som nu lagts på bordet, visar väldigt tydligt att den ringväg, som nu planeras, ingalunda kommer att skapa någon form av barriär, i vår kommun, vare sig för byarna, runt stadskärnan eller någon annan stans utan tvärt om.  

När kustvägen på öster, leddes i en nordligare slinga norr om den gamla kustvägen, så avlastades Gislövs läge och den fortsatta infarten till centrum effektivt. Gislövs läge och området ner till Dalköpinge- ån på öster har därför i dag exakt samma strandområde, som före hamnutbyggnaden, men numera ingen genomfartstrafik, och denna väg kommer liksom den östra stranden in mot vår stadskärna inte att beröras fortsatt heller utan fortsät-ta att ligga där, som lokalgata, helt oberoende av hur hamnens nya infart, tvärs väg 9 anordnas. Att hävda motsatsen, saknar all relevans i verkligheten. Utflyttningen av uppställningen av lastbilar och trailers, till östra industriområdet, gör tillsammans med ringvägen det möjligt att köra ner lastbilarna ombord först när det är dags för varje färjas avgång. 

Den totala avgasmängden kommer därmed att reduceras stort. Att använda det så kallade Eurogateområdet längs järnvägens utsida, gör det möjligt att med ringvägen haka på järnvägen, för hela fordonstrafiken till och från hamnen, och i en högbro korsa väg 9. När ringvägen är fullt färdigbyggd, kan all trafik, som inte hör hemma i vår stadskärna, ledas bort till obebodd terräng. Sammantaget får då alla våra innevånare, såväl på väster som öster och i stadskärnan, en väsentligt minskad total miljöbelastning, av stort framtidsvärde för hela vår skånska region. 

Att fortsätta med det svenska godsflödet att främst använda färjelederna direkt till Tyskland i stället för att i det nu startade tioårsperspektivet öka andelen transporter via Danmark, är väldigt viktigt för att kunna upprätthålla vårt lands transporteffektivitet och för att skapa en god total framtidsmiljö för vår landsända.

Det upplever jag att vi och Trafikverket har förstått.

Här beskrivna infrastrukturinvesteringar, stödda av vår samarbetspartner Tyskland, våra statsmakter, vårt svenska näringsliv på nationell, regional och lokal nivå, EU-kommissionen, Ministerrådet och EU-parlamentet, kommer att kunna ge vår industri en viktig och också behövlig fortsatt internationell konkurrenskraft.

Nilla Olsson
Sten Björk (S)
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons