Annons

Framtidens hamninfart och östlig ringväg

Mycket har sagts och skrivits efter att en stor majoritet i kommunfullmäktige beslutade om en ny östlig hamninfart och en östlig ringväg och vi i Östra socialdemokratiska föreningen är naturligtvis extra intresserade av att kommunfullmäktiges beslut sätts i verket.
Publicerad 21 april 2018
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Alla partier, utom MP och SÖS, är överens om sträckningen ska gå i en östlig riktning från väg 108, skriver Jan Lundgren (S) i ett inlägg om nya ringvägen till hamnen.
Alla partier, utom MP och SÖS, är överens om sträckningen ska gå i en östlig riktning från väg 108, skriver Jan Lundgren (S) i ett inlägg om nya ringvägen till hamnen.Foto: Tomas Nyberg

Två partier – MP och SÖS – har efter detta demokratiska beslut försökt övertyga trelleborgarna genom olika skräckinjagande scenarier om stora skattehöjningar med mera som en följd av byggandet av en östlig ringväg. Rena spekulationer och ogrundade uttalande. Speciellt enfrågepartiet SÖS slår på stora trumman medan bakåtsträvarna MP blandar och ger och ibland inte vet hur och att man har röstat i en speciell fråga.

Övriga partier är överens om sträckningen ska gå i en östlig riktning från väg 108, men är inte överens om själva sträckningen ska gå väster eller öster om järnvägen, om en stor eller liten tunnel ska byggas till hamninfarten och så vidare. Därför fick de tre föreslagna etapperna olika politiska signum.

Annons

Vi socialdemokrater anser att en ny hamninfart och en östlig ringväg är viktig för Trelleborgs framtid. Det leder bland annat till minskad trafik i de centrala delarna av stan, säkrare trafikmiljö, lättare att skapa utrymme för Sjöstaden och framförallt ger det en större möjlighet till utveckling av ett modernt centrum.

Vårt förslag i kommunfullmäktige var att vägen från 108 så snabbt som möjligt skulle ansluta till järnvägens sträckning och gå parallellt med denna på insidan mot Trelleborg på de partier där det vägtekniskt är möjligt. Sträckningen av ringvägen skulle då inneburit att kolonier och industrier klarat sig helt utan påverkan. Med Socialdemokraternas förslag hade endast ett fåtal hus (max fem) behövt lösas in medan det klubbade förslaget innebär att ett större antal fastigheter måste lösas in. Hela området öster om riksväg 9 och öster om järnvägen hade med vårt förslag legat kvar och sett ut att fungera precis som det gör i dag.

Överlag så innebar det förslag som vi lade fram mindre störningar på bebyggelse och miljö jämfört med det som vann i fullmäktige. Värt att notera är också vår vilja att etablera en östlig station, allt för att stärka östra Trelleborg och få fler att välja tåg som transportmedel.

Gällande den östliga hamninfarten skulle förslaget från Socialdemokraterna helt enkelt göra mindre påverkan på befintlig bostadsbebyggelse jämfört med att dra infarten längs hela järnvägen. En egen väg skulle iordningställas mellan ett nytt Check In till hamnen och skulle delvis gå genom en mindre tunnel med endast mindre lutning som skulle inneburit en smidigare sits för alla de lastbilschaufförer som dagligen kommer att passera på väg till och från hamnen.

Med Socialdemokraternas förslag hade vi förenat störst (och billigast) nytta med så få störningar som möjligt.

Jan Lundgren

ordförande i Östra S-förening

Annons
Annons
Annons
Annons