Annons

Framtiden i vår kommun

Det finns en stor respekt från min sida till det demokratiska systemet med kommunfullmäktige som beslutande organ. I detta system ingår också att medborgare ska ge sina synpunkter till sina förtroendevalda och att fullmäktige kan besluta att synpunkter ska inhämtas från medborgarna som ett led i beredningen av ett ärende som fullmäktige ska handlägga.
Publicerad 14 januari 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Åkermark som skall bebyggas med fängelse och häkte är så kallad klass 10 mark och för att sätta det i rätt perspektiv så kan dessa 50 ha åkermark producera cirka en miljon brödlimpor, skriver Ola Olsson (C).
Åkermark som skall bebyggas med fängelse och häkte är så kallad klass 10 mark och för att sätta det i rätt perspektiv så kan dessa 50 ha åkermark producera cirka en miljon brödlimpor, skriver Ola Olsson (C).Foto: Anders Wiklund / TT

Där finns många engagerade medborgare i vår kommun och några av dessa har organiserat sig i gruppen fängelsefritt Trelleborg, som skriver, mejlar etc. om att en del partier (M, SD, KD, S och L) låser sig fast i fel framtidsbild för kommande generationer.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det nuvarande politiska styret i Trelleborg vill komplettera den psykiatriska enheten som redan finns i vår kommun med en kriminalvårdsanstalt. En anstalt med plats för 450 intagna som täcker ett område på nästan 50 hektar förstklassig jordbruksmark, vilket motsvarar ungefär 69 rugbyplaner eller 6100 badmintonplaner. Anstalten planeras att ligga i närheten till bebyggelse, skolor, förskolor samt påverka landskapsbilden för överskådlig framtid. Anstalten skall enligt uppgift inhysa fängelse samt häkte.

Annons

Det lokala engagemanget är viktigt och när frågan om ett fängelse i vår grannkommun Svedala var aktuellt så framkom att häktet och fängelset medför mycket transporter till och från desamma. Folkomröstningen i vår grannkommun innebar att majoriteten sa nej till en fängelsetablering som sedan politiken följde och det blev inget fängelse i Svedala kommun.

”Denna bild av Trelleborg vill vi i Centerpartiet ska få leva kvar under många århundraden framöver.”
Ola Olsson (C)

Att placera ett nytt fängelse i vår kommun på vårt lands bästa åkermark är en stor förlust för kommande generationer, klimatet, matproduktionen och vårt lands självförsörjning, det är dessutom helt emot miljöbalken. Beslut är taget om en nationell livsmedelsstrategi vars mål är att öka svensk livsmedelsproduktion. En strategi som måste leda till minskad exploatering av jordbruksmark. Hälften av den mat som produceras i Sverige kommer från Skåne och spelar därför en viktig roll för vårt lands livsmedelsproduktion. Denna åkermark som skall bebyggas är så kallad klass 10 mark och för att sätta det i rätt perspektiv så kan dessa 50 ha åkermark producera cirka en miljon brödlimpor.

Bygger vi oss fast i fel framtid och vad är det som locka människor att bo och besöka Trelleborg i framtiden? De flesta trelleborgare är säkert stolta över vår världsledande industri, en tillgänglig kust, vår kultur och idrott, en attraktiv boendekommun med intressant kulturhistorisk stadsmiljö och ett Söderslätt som fortfarande är det skönaste i världen. Denna bild av Trelleborg vill vi i Centerpartiet ska få leva kvar under många århundraden framöver. Till syvende och sist handlar det om vår kommuns framtid. Det handlar om att nuvarande och framtida generationer förtjänar möjligheten till självförsörjning och ett värdigt liv i en redan osäker framtid. Våra barn och barnbarn ska också ha mat!

Ola Olsson, Centerpartiet i Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons