Förvaltningsrätten står upp för alla människors lika värde

Förvaltningsrätten beslutade under måndagen att inhibera fullmäktiges tidigare beslut om handhälsningstvång, det vill säga att stoppa förslaget till dess att frågan avgörs slutligt.
Publicerad 25 mars 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten är lättad över att Förvaltningsrätten beslutat att inhibera fullmäktiges tidigare beslut om handhälsningstvång.
Skribenten är lättad över att Förvaltningsrätten beslutat att inhibera fullmäktiges tidigare beslut om handhälsningstvång.Foto: ANDERS WIKLUND / TT

Förvaltningsrätten anger i beslutet att ”Inhibition bör komma ifråga endast om starka skäl talar för att beslutet är olagligt och verkställighetsförbudet är ägnat att förhindra att ett allmänt eller enskilt intresse åsamkas beaktansvärd skada”. Förvaltningsrätten anser att dessa förutsättningar är uppfyllda.

Det är en lättnad att konstatera att vi fortsatt har religionsfrihet och åsiktsfrihet i Trelleborg och att Moderaternas, Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas försök att inskränka detta inte tycks få framgång. Vi får hoppas att Förvaltningsrätten även i den slutliga domen står upp för alla människors lika värde och underkänner M/SD/KD-styrets försök att skapa lokala undantag.

Mats Sjölin, Vänsterpartiet Trelleborg