Annons

Försvåra inte för den lokala journalistiken

Samtidigt som journalistiken har att bevaka stora samhällsutmaningar, finns det en risk för att det nya mediestödet faktiskt kommer att försämra möjligheterna för lokalpressen, skriver flera publicister.
Media • Publicerad 8 juni 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Utredare Mats Svegfors när han överlämnade promemorian "Ett hållbart mediestöd för hela landet".
Utredare Mats Svegfors när han överlämnade promemorian "Ett hållbart mediestöd för hela landet".Foto: Marko Säävälä

Nu ska regeringen presentera förslaget till nytt mediestöd mellan åren 2024 och 2029. Före sommaren kommer propositionen som blir den största presstödsreformen sedan 1971, men som också riskerar att försvåra möjligheterna till journalistik i hela landet.

Vi, som företräder små och stora redaktioner med olika politisk kulör på våra ledarsidor, vill påminna om värdet av nyhetsförmedling också i orter och regioner som riksmedier och public service inte täcker lika ambitiöst.

Annons

Och här har vi orsak till oro: redan Svegfors-utredningens förslag för ett år sedan, ”Ett hållbart mediestöd för hela landet (DS 2022:14)”, var underfinansierat och idag är tidningsekonomierna än mer pressade av högre pappers-, drivmedels- och energipriser. Våra verksamheter påverkas också negativt av inflationsutvecklingen.

Kort sagt: samtidigt som journalistiken har att bevaka stora samhällsutmaningar, finns det en risk för att det nya mediestödet faktiskt kommer att försämra möjligheterna för lokalpressen – trots att den var i fokus i fjolårets mediestödsutredning.

Om mer pengar ska allokeras till andra medieslag, så säger det sig självt att det blir mindre kvar till Fryksdalsbygden, Tidningen Härjedalen, Ölandsbladet eller någon av alla andra lokaltidningar som i snart två sekel utgjort sina respektive utgivningsorters demokratitorg.

”Om inte Svegfors-utredningens slutsatser resulterar i ett fokus på lokal journalistik, så får det konsekvenser för inte minst de mindre titlarna.”
24 chefredaktörer

Svegfors-utredningen, ledd av förre landshövdingen och publicisten Mats Svegfors, slog fast att det lokala nyhetsförmedlingsuppdraget var prioriterat. Det hade han fog för, givet att lokaltidningarna sysselsätter flest journalister inom svensk media. Dessutom är den samhällsviktiga bevakningen oöverträffad; färsk forskning från Linköpings universitet konstaterar exempelvis att för varje tv-inslag som Sveriges Television sänder om lokal politik, så publicerar lokalpressen i samma spridningsområde hela 97 texter…

Utredningsförslaget var välkommet, tillika förankrat också bland riksdagens partier. Men det fanns ett aber. Det var underfinansierat och riskerade redan i sin ursprungliga utformning att drabba lokaltidningar som idag får så kallat driftsstöd, men som – såvitt förslaget kunde förstås – skulle få mindre pengar i framtiden. Det här var en smärtsam eftergift som branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU) ställde sig bakom, i syfte att bidra till en modernisering till ett teknik- och affärsmodellsneutralt stöd. Bland annat välkomnade TU att också gratistidningar skulle få ta del av stödet, vilket inte är fallet idag men är rimligt givet hur viktiga gratistidningar är på vissa orter.

Regering och riksdag måste dock, nu när propositionen slutformuleras, förstå riskerna.

Om inte Svegfors-utredningens slutsatser resulterar i ett fokus på lokal journalistik, så får det konsekvenser för inte minst de mindre titlarna.

Om inte Svegfors-utredningens yrkande på extra medel för att finansiera övergångsstöd från dagens modell hörsammas, så kommer pengarna inte att räcka till de nya lokaltidningar som utlovats det stödet.

Och om inte Svegfors-utredningens analys om att det är just nyhetsjournalistik – och inte partiägda medier eller smalt nischade opinionsdito – som ska värnas fortsatt gäller, då blir det färre lokaltidningar.

Då förfelas syftet med att skattebetalarna ska bidra till oberoende journalistik. Då blir Sverige fattigare.

Annons

Jörgen Svensson, Kristianstadsbladet/Norra Skåne

Jessica Wennberg, Västerbottens-Kuriren

Anders Enström, Barometern

Marcus Ekdahl, Helsingborgs Dagblad

Sandra Bygdén Shameh, Örnsköldsviks Allehanda

Martin Falkenby, Trelleborgs Allehanda

Jacob Hilding, Arbetarbladet

Peter Boström, Ölandsbladet

Lena Philipson, Skånska Dagbladet

Stefan Eklund, Borås Tidning

Annons

Mats Laggar, Mora Tidning

Henrik Erickson, Ulricehamns Tidning

Kristina Bingström, Smålandsposten

Erik Isberg, Folkbladet Västerbotten

Patricia Svensson, Jönköpings-Posten

Anders Nilsson, Sydöstran

Lars Mohlin, Ystads Allehanda

Mimmi Karlsson-Bernfalk, Blekinge Läns Tidning

Mikael Andersson, Tidningen Härjedalen

Lillan Hedlund, Länstidningen Södertälje

Annons

Johan Hedberg, Smålands-Tidningen

Helena Nyman, Falu-Kuriren

Susanne Lindén, Värnamo Nyheter

Carl Juborg, Norrtelje Tidning

Annons
Annons
Annons
Annons