Annons

Förstod man inte politikens kostnader i november 2021?

Trelleborgaren Jan-Erik Andersson har vid två tillfällen de senaste månaderna skrivit insändare i TA och apostroferat Liberalerna. Jag noterar inga svar och kanske är det för att svar är svårt att ge. Så när jag nu skriver denna debattartikel har jag inget större hopp om respons, men ändå. Jag gör ett försök.
Publicerad 6 juni 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Patrik Holmberg (C).
Patrik Holmberg (C).Foto: Tomas Nyberg

Den 29 november 2021 vid kommunfullmäktiges sammanträde hade Liberalerna en jättefin budgethandling. Vi skulle då behandla budgeten för 2022, det vill säga förra året. I den stod det under avsnittet om kommunstyrelsen.

”Liberalerna konstaterar att mycket verksamhet har samlats under kommunstyrelsen och att kommunstyrelsens budget har växt oproportionellt mycket. Vi tror att det är bra om kommunstyrelsen drar ner på sin verksamhet och att pengar omfördelas från kommunstyrelsen till nämnderna. Bland de kostnader som Liberalerna med oro ser har vuxit de senaste åren är kostnaderna för den politiska organisationen. Här finns stora möjligheter att dra ner och hålla igen. De pengarna bör omfördelas till den kommunala verksamheten. Liberalernas vill därför reducera kommunstyrelsens ram med 6 350 000 i jämförelse med kommunstyrelsens förslag.”

Annons

Min undran är om man då, i november 2021 var okunnig om kommunstyrelsens och politikens kostnader? Hur man ser på situationen idag i förhållande till 2022? Tycker man fortfarande att man kan dra ner på den politiska organisationen, kan man fortfarande spara motsvarande dryga 6 miljoner? Ja, det är frågor som jag har.

Patrik Holmberg (C)

Annons
Annons
Annons
Annons