Annons

Förskoleklass planeras även i Alstad

Den 1 februari publicerade Trelleborgs Allehanda en artikel med rubriken ”Alstad skola kan stå utan sexåringar till hösten”. För att råda bot på missuppfattningar som kan ha uppstått i samband med publiceringen av artikeln vill jag genom detta inlägg göra ett förtydligande för att visa varje kommuninvånare vad som ligger till grund för bildningsnämndens beslut när det gäller skolvalet 2018.
Publicerad 10 februari 2018
Det ska absolut planeras för en förskoleklass på Alstad skola till hösten 2018 om föräldrar till minst 20 barn i Trelleborgs kommun eller annan kommun väljer Alstad skola, menar bildningsnämndens ordförande.
Det ska absolut planeras för en förskoleklass på Alstad skola till hösten 2018 om föräldrar till minst 20 barn i Trelleborgs kommun eller annan kommun väljer Alstad skola, menar bildningsnämndens ordförande.Foto: Tomas Nyberg

I Trelleborgs kommun har barn- och elevantalet i förskolor och skolor ökat kraftigt de senaste åren, vilket är mycket positivt. Samtidigt innebär det att det ställs högre krav på oss politiker att se till att varje skola har de förutsättningar som krävs för att kunna bedriva undervisning med hög kvalitet och att varje skola kan utvecklas i takt med förändrade behov.

En utredning som bildningsförvaltningen har gjort visar att varje klass bör bestå av ungefär 20-25 elever. Detta ger varje rektor bättre ekonomiska förutsättningar att bedriva arbetet på sin skola.

Annons

Utifrån ovanstående nämnda utredning beslutade därför bildningsnämnden vid sitt sammanträde den 31 januari att det absolut ska planeras för en förskoleklass på Alstad skola till hösten 2018 om föräldrar till minst 20 barn i Trelleborgs kommun eller annan kommun väljer Alstad skola.

Föräldrar har möjlighet att fritt önska plats vid vilken skola som helst i kommunen. Det är en rättighet som är lagstiftad och kommunen ska tillgodose föräldrars önskemål så långt det är möjligt i mån av plats. Dock ska upptagningsområden i kommunen ses över för att se till att det finns plats för alla elever innan information om skolval skickas ut till föräldrarna. I detta sammanhang vill jag betona att beslutet om upptagningsområden inte enbart gäller Alstad skola, utan det innebär faktiskt att kommunens alla upptagningsområden har setts över.

Bildningsnämnden har i alla tider värnat kommunens små skolor, så som Alstad skola, och därför planerar nu bildningsnämnden att bjuda in föräldrar inom Alstads upptagningsområde som har barn som ska börja i förskoleklass till hösten. Det gör vi för att informera dem personligen om förutsättningarna inför hösten, för att kunna lyssna in deras tankar inför skolval och besvara eventuella frågor.

Vi politiker ska värna den svenska välfärden. Utbildning är en av de viktigaste välfärdsfrågorna som har betydelse för både den enskilde individen och för samhället i stort. Genom beslutet visar bildningsnämnden att vi tar vårt ansvar, genom att se till att varje skola får en hållbar ekonomi som kan möta aktuella och framtida behov.

De uttalanden som oppositionen gjort i TA:s artikel signalerar precis den kortsiktighet som kvartetten vill arbeta sig ifrån. Utbildning har aldrig varit, och är inte heller i dag en kortsiktig fråga utan en fråga om att investera i framtiden, i människor och i välfärdssamhället.

Sven Lindkvist (S)

bildningsnämndens ordförande

Annons
Annons
Annons
Annons