Annons

Förändringen måste börja uppifrån

Trelleborgs sjukhus är en kunskapsorganisation med sin kompetens längst ute i frontlinjen.
Publicerad 9 mars 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Gruppen Rädda vårt sjukhus fortsätter att driva debatt kring verksamheten på Trelleborgs lasarett.
Gruppen Rädda vårt sjukhus fortsätter att driva debatt kring verksamheten på Trelleborgs lasarett.Foto: Claes Nyberg

Det upplevs som att kraften i organisationen finns där, och utan denna kraft så blir organisationen meningslös. Patienterna måste alltid sättas i centrum, och vården måste levereras av den som möter patienten.

För att vårt sjukhus skall kunna ge en effektivare vård bör medarbetarna i den direkta vården utökas och den administrativa personalen ses över och frigöras till vårdarbetet. Detta för att den direkta vården ska prioriteras före byråkratin.

Annons

Besluten skall ligga nära verksamheten hos den som vet och kan. Därför bör ledningen och sjukhusstyrelsen ha ett nära samarbete med medarbetarna i den direkta verksamheten. Då skulle Trelleborgs sjukhus åter igen bli känt genom sin ”Trelleborgsanda”.

Det gäller för ledningen och sjukhusstyrelsen att ta ansvar och initiativ och visa invånarna i Trelleborgs sjukvårdsdistrikt hur man tänker leda för att vända den pågående utvecklingen av verksamheterna.

Om det skall vara en bra arbetsmiljö så måste respekten återskapas, och den måste gå i båda riktningarna. Förändringen måste börja uppifrån.

Dialog är avgörande för att nå resultat, här måste alla nivåer bidra. Verksamheten måste baseras på medarbetarnas observationer så att nödvändiga förbättringar kan genomföras. Utvecklingen av verksamheten kräver en miljö där medarbetarna vågar framföra sina tankar och förslag. Detta kräver i sin tur ett lokalt ledarskap och en sjukhusstyrelse som har förmåga att skapa en miljö där ledarna lyssnar och kan ta tillvara på medarbetarnas kunskap och idéer.

”Besluten skall ligga nära verksamheten hos den som vet och kan.”
Gruppen Rädda vårt sjukhus

Sjukhusstyrelsen bör vara politiker boende i vårt sjukvårdsdistrikt, för att vara lättillgängliga och kunna ha en bra dialog med kommuninvånarna… vilket inte är fallet i dag. Hur skall kommuninvånarna komma i kontaktat med våra styrelserepresentanterna när inte alla har mejladresser? Och varför åtgärdas inte detta?

Vi har bjudit in ordföranden i styrelsen som tackade nej, och hänvisade till att det skall anordnas en medborgardialog. Vi väntar fortfarande på denna.

Vice ordförande har också blivit inbjuden, men hade ej möjlighet att komma det föreslagna datumet. Vi väntar på förslag om annat datum.

Arbetsgruppen ”Rädda vårt sjukhus” är liksom de flesta boende på Söderslätt stolta över sitt sjukhus. Därför vill vi hjälpa till att ta ansvar, förbättra arbetsmiljön och utveckla vårt sjukhus.

Vi hoppas på ett bra samarbete i framtiden och ser fram emot mötena.

Gunilla Hedgard, Ingalill Högfeldt, Mona Palotai, Karin Lindoff, Dennis Andersson, Tommy Bengtsson och Inger Hansson, Rädda vårt sjukhus

Annons
Annons
Annons
Annons