GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

För vems framtid vill Kriminalvården bygga i Trelleborg?

Andreas Wallin, kriminalvårdschef, skriver att Kriminalvården bygger ”för framtiden”. Eftersom alla nivåer mellan FN till Trelleborgs egen hållbarhetsrapport säger emot honom ställer vi oss undrande till vems framtid han skriver om?
När Kriminalvården ska etablera sig struntar de i vilken typ av mark som erbjuds trots den makt de har över frågan, menar Fängelsefritt Trelleborg.
När Kriminalvården ska etablera sig struntar de i vilken typ av mark som erbjuds trots den makt de har över frågan, menar Fängelsefritt Trelleborg.
Foto: Marcus Ericsson/TT
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

FN har genom Agenda 2030 antagit flertalet mål avseende global hållbarhet. Sveriges riksdag har utifrån dessa tagit fram nationella miljömål. Ett av dessa miljömål kallas ”Ett rikt odlingslandskap” som sammanfattas i bland annat ”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas”. Kriminalvården stoltserar med att de arbetar med Sveriges nationella miljömål – men målet om ”Ett rikt odlingslandskap” har de tydligen valt bort.

Kriminalvården ställer upp en rad krav på vad kommunen som ska få Sveriges största fängelse måste leverera. VA-system, allmänna kommunikationer, 50 hektar kommunalägd mark med mera. Men de struntar i vilken typ av mark som erbjuds trots den makt de har över frågan. Hur kommer det sig att en verksamhet som stoltserar med sitt miljöarbete inte ens benämner frågan om marken i sitt arbete med etableringen av sin absolut största verksamhet i vårt land i modern tid? Speglar det en verksamhet som arbetar för framtiden?

Kyrkan vägrar att sälja jordbruksmark till kommunens och Kriminalvårdens expansionsplaner av fängelset (som om upp till 500 intagna inte är nog). Kyrkan motiverar sitt nej med att ”Det är inte försvarbart att inte värna om den jordbruksmarken inför kommande generationer”.

Nyligen gästade Sveriges Överbefälhavare Micael Bydén LRF:s riksförbundsstämma. ÖB beskriver under sitt tal att det är ”viktigt att svensk åkermark bibehålls för att kunna producera mat”. ÖB säger också att ”Det handlar om hjälp till självhjälp att öka vår egen livsmedelsproduktion. Förbättrad försörjningssäkerhet i en kris handlar mycket om en ökad inhemsk livsmedelssäkerhet”. Försvarsmakten inser vikten av att bevara jordbruksmarken för framtiden medan Kriminalvården bortser från frågan. Vad menar då Wallin när han säger att Kriminalvården arbetar för framtiden? Uppenbarligen inte utifrån Sveriges miljömål. Uppenbarligen oförstående för ÖB:s syn på självförsörjning.

"Ingenstans går det att läsa eller ta del av hur Kriminalvården har undersökt eller ens försökt ta del av hur vi trelleborgare ställer oss till frågan om att ta emot Sveriges största fängelse."

Vi i Fängelsefritt Trelleborg skulle vilja påstå att Kriminalvården bara utgår från sina egna behov. Ingenstans går det att läsa eller ta del av hur Kriminalvården har undersökt eller ens försökt ta del av hur vi trelleborgare ställer oss till frågan om att ta emot Sveriges största fängelse. För ett år sedan upprättade Kriminalvården ett dokument som sade att ”det finns inget lokalt motstånd” i Trelleborg och de verkade nöja sig med detta.

Med tanke på att fängelset som Kriminalvården vill etablera kommer att bli ett av Sveriges största skulle man kunna tro att de skulle ha ett intresse av att undersöka vad de människor som ska bo några hundra meter ifrån den föreslagna platsen tycker om det. Har Kriminalvården ställt frågan till en enda trelleborgare (förutom kommunledningen) vad han eller hon tycker om förslaget på fängelsebygget? Har de vandrat runt i de östra delarna av kommunen, knackat dörr och frågat vad de som ska se mastodontbygget varje dag tycker? Har de undersökt hur negativt deras verksamhet kan påverka en kommun som helhet vad gäller attraktivitet och varumärke? Nej, nej och nej!

När Wallin skriver ”för framtiden” verkar han bara utgå från en enda framtid – Kriminalvårdens egen. Ingenstans nämns vår kommuns framtid. Inte jordbruksmarkens framtid. Inte det öppna landskapets framtid. Och verkligen inte trelleborgarnas framtid.

Johan Nordahl Emelie Lindsjö Mari Flink Ingemar Clementson Magnus Andersson Stefan Lindgren Therese Eklund och Cecilia Andersson, för den ideella föreningen Fängelsefritt Trelleborg

Läs mer