Annons

”Fokusera på det som inte fungerar”

Svar till det politiska styret i socialnämnden (den 9 februari).
Publicerad 12 februari 2024
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Förutom terapeutiska samtal mellan föräldrarna kan det också behöva göras bedömningar kring till exempel förekomst av våld, pågående missbruk eller andra bekymmer, skriver Kya Aall Flood och Cecilia Andersson (VS).
Förutom terapeutiska samtal mellan föräldrarna kan det också behöva göras bedömningar kring till exempel förekomst av våld, pågående missbruk eller andra bekymmer, skriver Kya Aall Flood och Cecilia Andersson (VS).Foto: Ondrooo

I stället för att svara på de frågor Vårt Söderslätt ställt i tidigare debattartiklar presenterar det politiska styret en krystad förklaringsmodell om hur föräldrars valfrihet ökar chansen till bra rådgivning, vilket i förlängningen skulle göra dem till bättre föräldrar. Vårt Söderslätt anser att föräldrar i kris behöver professionell hjälp av välutbildad och erfaren personal. Förutom terapeutiska samtal mellan föräldrarna kan det också behöva göras bedömningar kring till exempel förekomst av våld, pågående missbruk eller andra bekymmer. Barn som hamnar i kläm i föräldrarnas konflikt behöver snabbt kunna få hjälp och stöd. Barnperspektivet handlar inte om föräldrars valfrihet utan om barnets egen berättelse och tolkning av sin situation. De som möter barn i sin profession måste ha rätt kompetens, kunskap och erfarenhet för att kunna göra korrekta bedömningar gällande eventuellt behov av stöd och hjälp för barnet. Familjerådgivningens personal besitter i dag den kompetensen, samverkar med andra enheter och kan vid behov remittera vidare.

Styret skriver vidare i sin debattartikel att Vårt Söderslätt misstror den kommunala familjerådgivningens konkurrensförmåga genom att säga nej till LOV. Påståendet är grovt felaktigt och en medveten misstolkning. I tidigare debattartiklar har Vårt Söderslätt på olika sätt framhållit familjerådgivningens arbete, vilket det politiska styret inte kan ha missat, förutsatt att man läst artiklarna. Som vi nämnt i tidigare debattartiklar grundar sig Vårt Söderslätts uppfattning på negativa erfarenheter av driftsformen LOV, kommunens eget underlag som visar på risker, oro för välfärdsbrott och oseriösa aktörer, samt brukarundersökningar som ligger i topp.

”De som möter barn i sin profession måste ha rätt kompetens, kunskap och erfarenhet för att kunna göra korrekta bedömningar gällande eventuellt behov av stöd och hjälp för barnet.”
Kya Aall Flood och Cecilia Andersson (VS)
Annons

Vårt Söderslätt tycker inte att man ska ändra i välfungerande verksamheter utan i stället fokusera på det som inte fungerar.

Det politiska styret gör gällande att Vårt Söderslätt saknar ett tydligt barnperspektiv. Bland Vårt Söderslätts aktiva medlemmar finns pedagoger inom förskola och skola, barnpsykolog, barnpsykiatriker, skolkuratorer och socionomer, alla med fokus på frågor som rör barn och ungdomar och som har varit med och utformat partiprogrammet. Vi har vid flera beslutstillfällen påtalat vikten av att ha barnets bästa för ögonen och att det görs tydliga barnkonsekvensanalyser vid alla beslut som rör barn. Det politiska styret påstår sig ha ett tydligt barnperspektiv men med tanke på att man bland annat beslutat om att polisanmäla små barn, samt nyligen avslagit en motion om tillgång till gratis mensskydd på skolor, kan man starkt ifrågasätta detta påstående.

Kya Aall Flood och Cecilia Andersson, för Vårt Söderslätt i socialnämnden

Fotnot: Där avslutar vi debatten om LOV mellan Vårt Söderslätt och styret i socialnämnden för den här gången.

Annons
Annons
Annons
Annons