Annons

Feminismen behövs årets alla dagar

Vi i Vänsterpartiet är feminister, i början av 1990-talet blev vi det första feministiska partiet.
Publicerad 8 mars 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vänsterpartiet i Trelleborg skriver med anledning av internationella kvinnodagen.
Vänsterpartiet i Trelleborg skriver med anledning av internationella kvinnodagen.Foto: Peter Morgan

Vi ser att män generellt överordnas kvinnor, genom vår politik arbetar vi för att förändra detta. Ojämlikheten och kvinnoförtrycket finns i alla livets och samhällets vrår, därför driver vi feministiska krav inom praktiskt taget alla politiska områden. Vi uppmärksammar den Internationella kvinnodagen, den 8 mars, men feminismen behövs årets alla dagar.

Jämställdhet mellan kvinnor och män handlar mycket om den ekonomiska politiken, frågor om resurser är helt avgörande för att minska orättvisor. Det är inte rimligt att kvinnor ska vara beroende av män för sin försörjning. I dag arbetar många kvinnor deltid för att de inte erbjuds en heltidstjänst. Vi driver på för en arbetstidsförkortning och för höjda löner i kvinnodominerande yrken.

”Det är inte rimligt att kvinnor ska vara beroende av män för sin försörjning.”
Vänsterpartiet Trelleborg
Annons

Vi krävde höjda pensioner för dem med lägst inkomster för att släppa fram nuvarande regering. Nu finns ett färdigt förslag om ett garantitillägg på i snitt 750 kronor i månaden. I Trelleborg kommer över 3 000 pensionärer att få del av detta tillägg, 82 procent av dem är kvinnor.

Resurser har under mycket lång tid dragits undan från välfärden. Det syns inte bara på förlossningsavdelningarna, utan på akutmottagningarna, i skolsystemet, och i all offentligfinansierad välfärd. I Trelleborg får den kommunala skolan otillräckliga resurser medan Engelska skolan får subventioner. Här sparas det i välfärden när det i stället behövs ökade resurser.

Feminism handlar också om kvinnors rätt att bestämma över den egna kroppen. Vi värnar den fria aborträtten och står bakom de tidsgränser i lagstiftningen som gäller i dag. Vänsterpartiet kämpar för att kvinnor och tjejer ska slippa utsättas för mäns våld. Vi vill stärka kvinno- och tjejjourernas arbete.

På den internationella kvinnodagen, 8 mars, kan vi bara konstatera att det är väldigt långt kvar till ett jämställt samhälle. Ett samhälle där mäns och kvinnors kunskaper och erfarenheter tas till vara och där makt och inflytande fördelas lika. Ett feministiskt samhälle.

Gert Christensen, Kersti Engström, Susanne Möller, Vera Pedersen, Mats Rosander, Emmy Sartell, Berit Sjölin och Mats Sjölin, Vänsterpartiet Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons