Feminismen behövs årets alla dagar

Vi i Vänsterpartiet är feminister, vi ser hur män generellt överordnas kvinnor, genom vår politik arbetar vi för att förändra detta.
Publicerad 8 mars 2023 • Uppdaterad 14 mars 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
I dag arbetar många kvinnor deltid för att de inte erbjuds en heltidstjänst, skriver Ben Benrabah, Kersti Engström och Mats Sjölin, Vänsterpartiet Trelleborg.
I dag arbetar många kvinnor deltid för att de inte erbjuds en heltidstjänst, skriver Ben Benrabah, Kersti Engström och Mats Sjölin, Vänsterpartiet Trelleborg.Foto: LEIF R JANSSON / TT

Ojämlikheten och kvinnoförtrycket är utbrett, därför driver vi feministiska krav inom praktiskt taget alla politiska områden. Vi uppmärksammar den Internationella kvinnodagen, den 8 mars, men feminismen behövs årets alla dagar.

Resurser har länge dragits undan från välfärden. Det handlar så klart om prioriteringar när politikerarvodena här i Trelleborg höjs medan vård, skola, omsorg får spara. Det är också prioriteringar som gör att kvinnojouren inte får ökat stöd eller att hemtjänsten inte ges mer resurser eller att arbetsmiljön för de anställda i skolan inte förbättras för att ta några konkreta förslag från vår budgetmotion där vi vill se förändringar.

”Ojämlikheten och kvinnoförtrycket är utbrett, därför driver vi feministiska krav inom praktiskt taget alla politiska områden.”
Ben Benrabah, Kersti Engström och Mats Sjölin, Vänsterpartiet Trelleborg

I dag arbetar många kvinnor deltid för att de inte erbjuds en heltidstjänst. Vi driver på för en arbetstidsförkortning och för höjda löner i kvinnodominerande yrken. Det behövs för att skapa jämställdhet.

Trelleborgs fullmäktige är ett av de mest ojämlika i landet, med nästan 70 procent män. Det märks i diskussionerna och det märks i besluten.

På den internationella kvinnodagen, 8 mars, kan vi bara konstatera att det är väldigt långt kvar till ett jämställt samhälle. Ett samhälle där mäns och kvinnors kunskaper och erfarenheter tas till vara och där makt och inflytande fördelas lika. Ett feministiskt samhälle.

Ben Benrabah, Kersti Engström och Mats Sjölin, Vänsterpartiet Trelleborg