Annons

Felfunktion till sjöss har sin orsak iland

Mot bakgrund av allvarlig incidenten nyligen med kryssningsfartyget Viking Sky tog jag (den 2 april) upp denna i TA vilket följdes av en givande respons av sjöingenjör Lars-Olof Svedberg (den 11 april).
Publicerad 16 april 2019
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kryssningsfartyget Viking Sky drabbades nyligen av en allvarlig incident.
Kryssningsfartyget Viking Sky drabbades nyligen av en allvarlig incident.Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Det visar sig att vi båda har erfarenhet av hur interaktionen mellan människa och marina tekniska system i en utsatt situation snabbt kan få allvarliga och destruktiva konsekvenser trots befintliga automatiska säkerhetssystem, system som visade sig vara felprogrammerade iland (på skeppsvarv) där man redan på ritbordet, enligt min teori, inte hade förmåga?/erfarenhet? att förstå/inse vilka krafter som påverkar ett fartyg i storm med grov sjögång. Något som också ingenjör Svedberg berör i sin artikel.

Detta är inte unikt för fartyg. Även inom flygverksamheten där luftfartyg (passagerarflygplan) har drabbats. Beträffande Viking Sky har liknande fall hänt tidigare, det vill säga felfunktioner som har sin orsak iland, och inte ombord. Fartyg har råkat ut för olycksförlopp på havet med mer eller mindre allvarliga konsekvenser orsakade av fel vid system-driftutvecklingen, fartygets planering, konstruktion eller produktion.

Annons

Exempelvis har fartyg (särskilt långa tankfartyg) brutits av i grov sjögång på grund av att man från klassens sida har missbedömt de yttre krafter som kan påverka ett fartygsskrov där krafterna, belastningen, beror på flera faktorer som fartygets fart och storlek, men även dynamiska laster/krafter.

Största påkänningarna blir när fartyget brakar in i en våg (slammingstryck) och både botten och förskeppet utsätts för stora krafter. Dimensioneringen av fartygs konstruktion, baseras på det aktuella klassningssällskapets (klassen) regler. Man kan alltså bedöma effektiviteten i såväl det tekniska systemet som människans funktion och systemets återverkan på människan.

Utvecklingen bör engagera tre skilda grupper; Människor med ansvar för systemets konstruktion, människor som arbetar med systemdriftledning/arbetsledning samt personer som arbetar ”i” systemet, i produktionen. I avancerad teknik är ju felfunktion en oönskad företeelse i systemet. Säkerhetsarbetet har som målsättning att kartlägga/definiera och eliminera felfunktioner.

När framtida robotiserade fartyg utan besättning blir verklighet kommer kanske människans roll i fartygsdrift bli att ingå i ett annat integrerat autonomt operatörssystem.

Stig-W Reinlert

sjökapten

Annons
Annons
Annons
Annons