Annons

Fel att köpa Folkets park

Debatt • Publicerad 25 mars 2004

I det tuffa ekonomiska läge som kommunen befinner sig i måste verksamheten prioriteras. Några pengar för nya investeringar finns inte i budgeten för 2004. Därför är det fel att lägga pengar på att köpa Folkets Hus och Park. Det skriver moderaternas kommunalråd i Trelleborg, Lars Christensson, i dagens debatt. Är kommunens förvärv av Folkets Hus och Park (Bollen 2) en prioriterad angelägenhet för kommunens invånare ? Frågan måste ställas mot bakgrund av att de av  fullmäktige beslutade budgetramarna redan sätter en hård press på de befintliga verksamheterna inom skola, vård och omsorg. Besparingsbetingen som är nödvändiga med hänsyn till det rådande kommunalekonomiska tillståndet är "tufft" är i full färd att genomföras och förankras bland anställd personal.Kommuninvånarna har dessutom fått ökade pålagor i form av taxehöjningar. Samtliga politiska partier i fullmäktige har ställt sig bakom budgeten för 2004 (vilken innefattar både drift och investeringar). I klartext innebär detta att varje nystartat kommunalt åtagande som inte ryms inom budgeten måste finansieras med nya pengar, eller så får något som ryms inom budgeten stryka på foten. Kommunens åtagande med förvärvet av Bollen 2 är ett nytt åtagande som inte ryms inom den redan åtstramade budgeten för 2004. Finns det några nya pengar eller är det något annat som skall stryka på foten? Som grund för förvärvet anger majoriteten (s, fp, kd, c, mp, spi och v) tre stycken (viljeinriktningar?): 1. Att tillskapa ett "Föreningarnas Hus" där kultur-, idrotts eller ideella föreningar kan erbjudas lokaler för möten, administration med mera. Vem skall stå för kostnaden? Föreningarna eller fritids- och kulturnämnderna? Vad beträffar tillskapandet av ett Föreningarnas Hus så avslogs en moderat motion i fullmäktige (november 2002) om ett Föreningarnas Hus i Anderslöv med motiveringen att fritidsverksamheten på skolan täcker detta behov. Är behovet mer påkallat nu i Trelleborg och finns det större ekonomiskt utrymme än i november 2002 ? Möteslokaler finns det redan gott om i Trelleborg bland annat har våra skolor utmärkta möteslokaler som står tomma de flesta av timmarna efter arbetstid. Det är säkert bra på många vis om lediga skollokaler används av föreningar under ordnade former, dagtid som kvällstid. 2. Fortsatt användning av byggnaderna för kommunala möten och konferenser. Här måste man fråga sig om de befintliga lokalerna försvinner såvida inte kommunen köpt och fortsättningsvis driver anläggningen, och handen på hjärtat visst finns det alternativa lokaler som svarar upp till de krav som ställs på konferenslokaler ? 3. Att tillskapa ett "Föreningarnas Hus" där kultur-, idrotts eller ideella föreningar kan erbjudas lokaler för möten, administration med mera. Vi har förståelse för denna synpunkt men anser dock att det är nuet och framtiden för kommunen som skall prioriteras.  Att anläggningen förvärvas för 4,5 miljoner kronor samt att det årligen skall tillskjutas betydande belopp för underhåll och drift är beklagligt särskilt med beaktande av att detta drabbar någon annan kommunal angelägenhet. Vem skall behöva stryka på foten i den tid då alla politiska partier i Trelleborg säger sig prioritera skolan, vården och omsorgen ? Moderaterna gjorde sitt val i denna fråga utifrån just detta perspektiv.  

Petter Birgersson petter.birgersson@allehandasyd.se
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons