Annons

EU måste värna om konkurrenskraften

I en tid där vi präglas av flera stora utmaningar, både när det gäller jobben och när det gäller vår miljö är det viktigt att vi samarbetar inom EU för att lyckas nå våra klimatmål.
Debatt • Publicerad 29 oktober 2013

Svaveldirektivet antogs av Europeiska Unionen år 2009 med syftet att minska de marina svavelutsläppen i EU genom en omställning till andra drivmedel. Konkret innebär svaveldirektivet att år 2015 träder nya regler i kraft för hur mycket svavel sjöfarten får släppa ut i Östersjön och Nordsjön. Den allmänna gränsen för svavelhalt sjunker från 3,5 procent till 0.5 procent år 2020 i europeiska hav. International Maritime Organisation (IMO) har beslutat att gränsvärdet för svavel i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen sänks betydligt mer eftersom de tillhör de så kallade svavelkontrollområden. För Sveriges del innebär detta att Sverige ska minska utsläppen till 0,1 procent till den första januari 2015. Den svenska regeringen arbetade aktivt under förhandlingarna med att de krav som ska gälla inom svavelkontrollområdena borde gälla samtliga farvatten inom EU och från samma datum. Tyvärr nådde vi inte hela vägen, vilket är en förlust för sjöfartsnäringen och konkurrensen.

För att möta de nya krav som IMO:s svaveldirektiv ställer på omställningen på sjöfartsnäringen och öka konkurrensmöjligheterna genomför nu regeringen ett antal viktiga satsningar. Regeringen satsar på forskning och innovation, inklusive energiforskning. Summan av förstärkningarna över fyra år uppgår till cirka 12 miljarder, där ett särskilt fokus riktas mot bland annat förnybart drivmedel. Regeringen avsätter också totalt 522 miljarder kronor till den ekonomiska ramen för åtgärder i den statliga transportinfrastruktur under planeringsperioden 2014-2025. Därtill slopas under 2013 koldioxidskatten för viss kraftvärmeproduktion vilket förväntas kunna få en indirekt prissänkande effekt på elpriserna. Från och med 2013 är koldioxidskatten således 0 kr/kg och energiskatten på el 0,5 öre/kWh för i stort sett hela basindustrin. Utöver alla dessa satsningar sänker regeringen bolagsskatten till 22 procent samtidigt som det finns ett stort antal pågående och kommande TEN-T projekt för att underlätta och skapa förutsättningar för teknikimplementering och utveckling av miljövänliga transporter till sjöss.

Mycket har gjorts men det finns mycket kvar att göra. Om vi ska klara den globala konkurrensen är det av yttersta vikt att vi samarbetar inom EU för att få till likvärdiga, gemensamma regler som gynnar konkurrensen för hela EU och bygger en stark och konkurrenskraftig union. Den nordliga delen av EU är i dag den starkaste tillväxtmotorn i unionen och det är därför viktigt att vi talar med en enad stark nordlig röst för att kunna påverka. Vi behöver EU och EU behöver oss och vi har alla mycket att vinna på att samarbeta för att klara av den globala konkurrensen. På samma sätt som miljö och klimat är två självklara vägledande faktorer för Nya moderaternas och alliansens energipolitik så måste hänsyn också tas till hur vi skapar en långsiktig konkurrenskraftig region för Sverige och våra nordliga länder och därför är regerings satsningar glädjande. Vi tycker att det är oerhört viktigt att rädda miljön men samtidigt måste vi värna om våra företag, arbetstillfällen och framförallt konkurrensen. Här behöver EU en stark nordlig röst, på så sätt skyddar vi både klimat och stärker vår tillväxt!

Nilla Olsson
Cecilie Tenfjord-Toftby, riksdagsledamot i Näringsutskottet, kandidat till Europavalet 2014 (M) samt Ulf Bingsgård kommunstyrelsens ordförande (M)
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons