Annons

”Ett så omtvistat projekt borde förankras bland medborgarna”

Över 4 000 människor har valt att skriva under den partipolitiskt obundna och ideella föreningen Fängelsefritts initiativ till folkomröstning om etableringen av ett jättefängelse i Trelleborg.
Publicerad 23 november 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Fängelsefritt Trelleborg överlämnade 4 300 namnunderskrifter till stöd för en folkomröstning om fängelset.
Fängelsefritt Trelleborg överlämnade 4 300 namnunderskrifter till stöd för en folkomröstning om fängelset.Foto: Lars Thulin

Det är fyra gånger fler som har skrivit under än som röstade på Liberalerna i valet 2022. Det är dubbelt som många än de som röstade på Kristdemokraterna i valet 2022. Inte ens om dessa två partier lägger ihop sina röster når de upp i samma antal. Nu är det upp till dessa partier att visa hur de värderar denna situation. Är de röster som dessa partier lyckades samla ihop i valet värda mer än de röster som nu valt att använda ett av demokratins verktyg, framtaget av Sveriges riksdag?

Sverigedemokraterna skriver i sitt partiprogram ”Vi förordar också starkare inslag av direktdemokrati och ställer oss positiva till fler beslutande folkomröstningar på både lokal, regional och nationell nivå”. Vi ser med spänning fram emot hur Sverigedemokraterna i Trelleborg ställer sig till folkinitiativet. För det kan väl inte vara så att det bara ska folkomröstas i sådana frågor som Sverigedemokraterna tycker är viktiga?

Annons

Moderaterna ska enligt Ann Kajson Carlqvist rösta nej till folkinitiativet, de tycker inte att det ska genomföras en folkomröstning. Det är synd. Det finns fortfarande tid att genomföra en folkomröstning. Det pågår en arkeologisk utgrävning som kommer vara färdig först till våren 2024. Enligt kommunens egen dokumentation ska markarbetet för ett eventuellt fängelse påbörjas först 2025. Den förra detaljplanen för delar av området har legat vilande i 30 år. Det finns tid, men Moderaterna verkar sakna vilja.

Ett av kommunens mest omtvistade projekt, etableringen av jättefängelset, har väckt mer engagemang än något annat. Aldrig förr har så många yttranden om en detaljplan inkommit. Aldrig förr har så många överklagat till domstol. Och nu, tusentals människor som valt att skriva under folkinitiativ till folkomröstning.

Ett så omtvistat projekt borde förankras bland medborgarna. Ingen trelleborgare har kunnat påverka i allmänna val om att Sveriges största fängelse ska byggas i vår kommun. Att kommunen och Kriminalvården har velat bygga ett stort fängelse har inte varit någon överraskning men innan ens det första spadtaget är gjort har projektet vuxit över alla bredder och numera föreslås att fängelset ska kunna inhysa 720 intagna. Om fängelset växer i samma takt som hittills, från första förslaget i Svedala om 300 fångar tills nu, kommer antalet intagna säkerligen närma sig 1 000 innan det eventuellt står färdigt 2030. Ingen trelleborgare har fått säga ja eller nej till ett fängelse av sådan karaktär.

”Ingen trelleborgare har kunnat påverka i allmänna val om att Sveriges största fängelse ska byggas i vår kommun.”
Föreningen Fängelsefritt Trelleborg

De partier som förespråkar fängelset och som bara ser fördelar med etableringen borde vara övertygade om att projektets förträfflighet är tillräckligt övertygande för att vinna medborgarnas gunst i en folkomröstning. Vi gissar dock att ovan nämnda partier kommer rösta nej till en folkomröstning för att de befarar att alla de nackdelar som Sveriges största fängelse kommer att medföra är avskräckande.

Det största fängelset i Sveriges i historia, placerat på den bästa åkermarken, nära barnfamiljers boendemiljö, nära skolor och rekreationsstråk, med stark negativ varumärkespåverkan. Detta väcker motstånd. Låt oss nu synliggöra hur trelleborgarna tycker om detta genom en folkomröstning och på så sätt förankra, eller förkasta förslaget om fängelset, en gång för alla.

Johan Nordahl, Emelie Lindsjö, Mari Flink, Ingemar Clementson, Anna Gunnesson Björk, Magnus Andersson, Stefan Lindgren och Cecilia Andersson, för den ideella föreningen Fängelsefritt Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons