Annons

Ett nej är fortfarande ett nej!

Statliga myndigheterna Trafikverket och länsstyrelsen, har gång på gång sagt att de inte godtar Trelleborgs kommuns planer på en östlig hamninfart. Och nu i januari, vid ett möte mellan kommunen och Trafikverket, är det ytterligare en gång nej.
Publicerad 13 mars 2018
Det torde knappast vara någon trelleborgare eller politiker som missat att staten inte accepterar en östlig hamninfart, skriver Christian Ottergren (SÖS).
Det torde knappast vara någon trelleborgare eller politiker som missat att staten inte accepterar en östlig hamninfart, skriver Christian Ottergren (SÖS).Foto: Jenny Isaksson

Det torde knappast vara någon trelleborgare eller politiker som missat att staten inte accepterar en östlig hamninfart. Trelleborgs kommun kan inte själv genomföra en omläggning av Europavägen. Detta till trots går kommunstyrelsen vidare med förslag för att genomföra projektet. Hittills har man köpt konsulttimmar för 5 miljoner för att utreda en östlig hamninfart och liknande kostnader har belastat de kommunala förvaltningarna. I kommande kommunfullmäktige, den 19 mars, läggs ett förslag att avsätta ytterligare 85 miljoner kronor för inlösen av mark och fastigheter. Allt är kostnader till ingen nytta och pengar som Trelleborgs skattebetalare i stället skulle haft större nytta av till vård, skola, omsorg, stränder och så vidare.

2010 fastslog länsstyrelsen att de inte godtar översiktsplanens planering av ny ringväg. I juni 2017 skriver Länsstyrelsen: Trafikverket beslutade (ärende TRV13312) att dra tillbaka utpekandet av E6 Ringled Trelleborg som riksintresse. Det innebär att ringväg i form av omlokalisering av E6n inte är aktuell. Länsstyrelsen anser att beslutet innebär en ytterligare tydlig markering från staten. Trelleborg behöver ta hänsyn till detta i all planering. Länsstyrelsen har under lång tid ifrågasatt kommunens planer på ny hamninfart. Länsstyrelsen poängterar att ringvägen inte har utretts enligt gängse planeringsprocess (åtgärdsvalstudie) samt ej heller alternativa åtgärder.

Annons

Vid mötet nu i januari konstaterade Trafikverket:

Incheckning kan placeras på annan yta utanför hamnområdet, exempelvis Västra industriområdet.

Planskildhet behöver utredas förutsättningslöst för att finna attraktiva lösningar. I dag är det många stopp från väster som påverkar körtiden.

Trafikverket bör involveras i ett arbete som berör deras väg (Europaväg E6).

Trafikverket vill att en utredning görs angående vilka åtgärder för en västlig infart som kan vidtas för att överbygga barriäreffekter (det vill säga hur staden kan möta havet.)

Ekonomiska kalkyler för dessa åtgärder är viktiga och att detta förankras i organisationen så att det finns politiska beslut om att en utveckling av den västliga infarten med fokus på minskade barriäreffekter ska studeras förutsättningslöst.

Det är tid att stoppa utflödet av miljontals kronor av skattemedel innan frågetecknen är besvarade. Varför vägrar man att inse att man måste ha samråd med staten och gemensamt utarbeta realistiska lösningar? Först då kan en genomförbar planering av Trelleborg med Sjöstaden och nya bostäder komma igång. Först då får vi klarhet om vem som ska finansiera en hamninfart – staten, lastbilarna eller vi trelleborgare.

Christian Ottergren

Söderslättspartiet

Annons
Annons
Annons
Annons