Debatt

Ett nej är ett nej!

Debatt Artikeln publicerades
Debatten kring infarten till hamnen går vidare.
Foto: Claes Nyberg
Debatten kring infarten till hamnen går vidare.

Efter debatten i kommunfullmäktige den 25 september blir man upprörd.

Hur kan S, C, M, L och SD försöka enas och gå vidare med Ringvägen/Hamninfarten när projektet inte går att genomföra? Trafikverket och länsstyrelsen har ju entydigt och klart sagt nej. I länsstyrelsens yttrande från juni i år står det: ”...det finns inga planer på att ändra riksintresset. Det innebär att riksintresset för väg tillgodoses i sin sträckning väster om Trelleborg… …kommunen ska förhålla sig till att trafiken till och från hamnen går på denna sträckning”. Styrgrupp, konsulter och företrädare för partierna ovan har inte förstått att berörda myndigheter har kunskapen. Kommunen kan inte ensam bestämma i frågor, som berör Europavägar. Planeringen måste starta med ett samarbete. Man måste ta på sig byxorna innan man tar på sig skorna – en enkel sanning! 5 miljoner har konsulter redan kostat och mycket eget arbete av kommunens tjänstemän tillkommer. Det är tid att inse ett faktum. Släpp prestigen och tänk om!

Finansieringen av en östlig hamninfart talas det väldigt lite om trots att det kan bli riktigt kostsamt för skattebetalarna i Trelleborg. Henrik Silfverstolpe (L) anser att kommunen kan betala för att sedan hoppas att Trafikverket skall betala. Mikael Rubin (M) påstår helt oblygt att pengarna kan hämtas från en framtida Sjöstad! Detta måste korrigeras – påståendena är antingen fantasier eller okunskap. Genomförandet av ett eventuellt Sjöstadsprojekt är högst osäkert liksom ett eventuellt ekonomiskt överskott från detta. Det ligger även under lyckliga omständigheter långt fram i tiden – kanske 20 år eller mer. ”Pengarna” är i detta fall en framtida tänkt obeskattad vinst till okänt belopp. Ett sådant överskott bör dessutom av politikerna prioriteras till där det ger bästa nytta för kommunen och dess invånarna. Är det en hamninfart eller inom skola, vård och omsorg? Det är hamnbolaget som äger marken (nu klassad som industrimark) och en eventuell försäljningsintäkt går inte heller att lättvindigt flytta från ett kommunägt bolag till kommunens kassa. ”Pengarna” och mer därtill behöver hamnen för sina kommande investeringar. Nej den odiskutabla sanningen är att finansiering av ett miljardprojekt för infart till hamnen skulle komma på skattsedeln med cirka 3 000 kr per år i 30 år för en normal inkomsttagare. Släpp prestigen och tänk om!

Sven-Ingvar Göransson

Christian Ottergren

Söderslättspartiet