Annons

Ett hån mot personalen i skolan!

Lars Mikkelä (M) uttalar sig i TA (den 6 maj) om att extra pengar till skolan inte skulle leda till någon högre kvalitet, inte ens om det handlade om 50 miljoner och får medhåll av Mathias Andersson (SD).
Publicerad 21 maj 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
De besparingar som det politiska styret har gjort under sin mandatperiod benämns som “effektivisering”, medan man i skolans värld kallar det nedskärningar och har fått direkta konsekvenser i verksamheterna, skriver fem representanter för Vårt Söderslätt.
De besparingar som det politiska styret har gjort under sin mandatperiod benämns som “effektivisering”, medan man i skolans värld kallar det nedskärningar och har fått direkta konsekvenser i verksamheterna, skriver fem representanter för Vårt Söderslätt.Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

De besparingar som det politiska styret har gjort under sin mandatperiod benämns som “effektivisering”, medan man i skolans värld kallar det nedskärningar och har fått direkta konsekvenser i verksamheterna. Personal har sagts upp, program har stängts ner, det saknas material i verksamheten och det blir ständiga avslag på inköp. Låg lärartäthet och liten resurstilldelning gör att Trelleborg placerar sig väldigt lågt i “bästa skolkommun”. Trelleborgs kommun ligger på plats 215 av 290 kommuner, det vill säga i botten med den lägsta skolpengen. I rankingen av bästa skolkommun utgår Lärarförbundet från tio kriterier i sin jämförelse. Man tittar bland annat på antal utbildade lärare, resurser till undervisning, betygsresultat samt godkända elever i årskurs 9 och gymnasiet. Där borde Trelleborg ligga bland topp tio. Det är också anmärkningsvärt höga siffror på antal elever som inte blir godkända i årskurs 9 och elever som inte fullföljer sin gymnasieutbildning. Så visst hade 50 miljoner gjort stor skillnad i skolverksamheten.

Detta är ytterligare ett exempel på att det politiska styret saknar förankring i verkligheten när man fattar beslut. Andersson hänvisar till sin egen arbetsplats som ska representera hela Trelleborgs skolverksamhet, en verksamhet som inte går att jämföra med övriga verksamheter i kommunen.

”Detta är ytterligare ett exempel på att det politiska styret saknar förankring i verkligheten när man fattar beslut.”
Tom Magnusson, Maria Böös, Maria Jönsson, Per Christensson och Michael Eriksson (VS)
Annons

I artikeln i TA säger Mikkelä att skolan ska få mer pengar i 2022 års budget. Det är att vara ovarsam med sanningen eftersom man endast återställer en del av det man tidigare tagit. Det politiska styret kallar det “satsningar på skolan”, vilket är direkt missvisande. Rätt benämning skulle vara att man har börjat återställa det man tidigare “effektiviserade” bort. När satsningarna är i nivå med det man tidigare sparade in kan man börja prata om att satsa på skolan. Något annat är direkt vilseledande för kommuninvånarna. Mikkelä hänvisar till de fantastiska medarbetarna, ja där är vi helt överens! Utan de engagerade pedagoger kunde skolan stängt. Tyvärr har de tidigare nedskärningarna gjort att lärare, pedagoger och annan personal söker sig till andra kommuner med bättre villkor. Det är svårt att rekrytera nya lärare och i vissa ämne är det nästintill omöjligt. Vi måste vara rädda om våra pedagoger i kommunen och ge dem rätt förutsättningar att utföra sitt arbete. Andersson hänvisar till att det inte var bättre förr och att pandemin gjorde att många gick på knäna för att få verksamheten att gå runt. Visst var pandemin en utmaning men det är inte orsaken till det kritiska läget i skolan. Det har ni själv bidragit till. Vad har styret gjort för att förbättra skolan? Många verksamheter fick pandemistöd, inklusive bildningsförvaltningen. Vad använde förvaltningen dessa pengar till och hur mycket fick förvaltningen? Redogör gärna för kommuninvånarna, vi vet. Styret skryter om sin goda ekonomi. Skolan är en verksamhet som fått betala ett högt pris för det skrytet.

Vi i Vårt Söderslätt kommer att satsa på skolan. Barnen är vår framtid och skall inte utsättas för några budgetexpriment. De flesta av oss i skolgruppen i Vårt Söderslätt arbetar och har lång erfarenhet inom skolan som täcker områden från förskola till gymnasium, vi har också specialistkompetens inom andra områden som är knutna till skolan.

Vi vet vad vi pratar om och kan skolan!

Tom Magnusson (VS), ersättare i bildningsnämnden

Maria Böös (VS), skolgruppen

Maria Jönsson (VS), skolgruppen

Per Christensson (VS), skolgruppen

Michael Eriksson (VS), skolgruppen

Annons
Annons
Annons
Annons