Energin skall läggas på mötet mellan elev och lärare

I spåren av det senaste PISA-resultatet lanseras många tankar kring hur svenska elevers resultat kan förbättras.
Debatt • Publicerad 17 februari 2014

Jag tror det är viktigt att undvika panikåtgärder som riskerar att röra till det. Det är också viktigt att fokusera på de faktorer som forskningen visar har störst betydelse. Styrdokument och huvudmannaskap är av underordnad betydelse. Det absolut avgörande är kvalitén på det som händer i mötet mellan elev och lärare och det är där vi skall lägga vår energi.

I Trelleborg fokuseras arbetet i skolan på studieresultaten. Allt som vi gör skall ha elevernas utveckling som mål. I vårt måldokument betonar vi resultaten och att arbetet skall vila på vetenskaplig grund. Prognoserna för höstterminens resultat pekar nu på förbättring jämfört med föregående år, och redan då var resultaten de bästa sedan bokstavsbetygen ersatte sifferskalan. Våra rektorer och lärare gör ett stort arbete som borde uppskattas och respekteras mer.

Flera av de initiativ vi tagit i Trelleborg får nu stöd i de förslag som förs fram nationellt.

Varje elev ska få rätt stöd i tid - Vi försöker hitta vägar att använda resurserna i tidigare åldrar. Inrättandet av en social investeringsfond är en liten pusselbit. Femklövern i Trelleborg initierade i november en översyn av resursfördelningen mellan åldersgrupperna i skolan och i januari motsvarande översyn av hur särskilt stöd kan förbättras.

Varje elev ska få mer tid med sin lärare - Innan regeringen började tala om mer undervisningstid i matematik, och nu också svenska, har vi utrett hur rektorers tid kan koncentreras på det pedagogiska ledarskapet och i ett uppdrag kring IT i skolan vill vi använda tekniken för att avlasta lärarna. Vi välkomnar lättnader i pappersarbetet.

Varje elev ska ha en skicklig lärare - Vid nämndens första sammanträde 2011 beslutade vi införa Utbildningsforum för att hantera strategiska frågor och den första blev att attrahera och behålla skickliga pedagoger. Slutsatsen att införa karriärtjänster kom vi fram till strax innan det blev ett nationellt förslag. Därför är Trelleborg väl förberett för att ta vara på möjligheten med förstelärare och kan göra det väl genomtänkt. Det tänker vi fortsätta med.

I Trelleborg införs karriärtjänster också i förskolan.

Vi ser en positiv utveckling i Trelleborg och ligger väl framme när det gäller tankar på förbättring. Vi måste komma ihåg att förbättringar bygger på ett ständigt hårt arbete hos alla inblandade: rektorer, lärare och, inte minst, elever och föräldrar.

Moderaterna i Trelleborg kommer aldrig att slå sig till ro när det gäller elevernas utveckling.

Nilla Olsson
Lars Mikkelä (M), ordförande i bildningsnämnden i Trelleborg
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.