Annons

En ny anstalt skapar arbetstillfällen

Svar till representanter för Fängelsefritt Trelleborg (den 2 februari).
Publicerad 6 februari 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kriminalvården arbetar ständigt för att se till att droger inte förekommer i fängelserna, bland annat genom inpasseringskontroll, dagliga visitationer av lokalerna och genomsökning med specialtränade hundar.
Kriminalvården arbetar ständigt för att se till att droger inte förekommer i fängelserna, bland annat genom inpasseringskontroll, dagliga visitationer av lokalerna och genomsökning med specialtränade hundar.Foto: Johan Nilsson/TT

Att det uppstår frågor och funderingar inför etableringen av ett nytt fängelse är naturligt. Kriminalvårdens verksamhet är okänd för många, vilket i sig är logiskt eftersom en stor del av den sker bakom murar och stängsel. Det som är okänt är det också lätt att oroas av.

Ingen är dock hjälpt av att felaktigheter sprids, och därför vill vi bemöta några av de påståenden som förs fram i debattartikeln.

Annons

Kriminalvården är en integrerad del av många samhällen, inte minst Trelleborg där vi sedan 1985 driver ett häkte med 33 platser. (Här vill vi också förtydliga att de som placeras i häkte väntar på att få sin sak prövad i domstol, och alltså ännu inte dömts för något brott.)

Runtom i landet driver Kriminalvården 45 anstalter, 32 häkten och 33 frivårdskontor. Där är vi ofta en viktig samverkanspartner för det lokala näringslivet och en stor arbetsgivare. Att vår verksamhet skulle dra med sig problem i form av till exempel ökad kriminalitet finns det inga belägg för. Tvärtom, där vi finns etablerade vill man att vi ska vara kvar.

Fängelsefritt Trelleborg argumenterar för att ett fängelse bör placeras långt från tättbebyggt område, men precis som andra verksamheter så behöver Kriminalvården finnas på platser dit personalen kan pendla utan problem. Ett fängelse för med sig viss trafik, främst av mindre fordon, men i huvudsak är det en lågmäld verksamhet. Området är till viss del upplyst om nätterna, men här skapas inget buller, inga utsläpp. Fängelset bara ligger där.

”Kriminalvårdens verksamhet är okänd för många, vilket i sig är logiskt eftersom en stor del av den sker bakom murar och stängsel.”
Anders Christensson, chef för region syd, Kriminalvården

Det är omöjligt att garantera att det inte kan förekomma narkotika inne på fängelserna, men Kriminalvården arbetar ständigt för att se till att droger inte förekommer. I det arbetet ingår inpasseringskontroll, att de intagna får lämna urinprov, dagliga visitationer av lokalerna och genomsökning med specialtränade hundar. Här handlar det om att se till att narkotikan inte kommer in på fängelset, inte tvärtom. För många är tiden inom Kriminalvården just en frizon från de droger som var grunden till kriminaliteten.

Sedan mitten av 2000-talet har Kriminalvården utfört ett mycket aktivt säkerhetsarbete och i dag är det väldigt ovanligt med rymningar från slutna anstalter. 2018 skedde en rymning, och de två senaste åren har ingen rymt.

Kriminalvård är verksamhet som kräver mycket personal, och en ny anstalt skapar många arbetstillfällen. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare. Det är ett jobb som alla med godkända gymnasiebetyg kan söka, och där Kriminalvården står för en betald utbildning. Utöver kriminalvårdare anställer vi till exempel också sjuksköterskor, kockar, lärare och transportpersonal. Det handlar med andra ord om olika yrkesgrupper med vitt skilda kompetenser.

Kriminalvården är en statlig myndighet som har i uppdrag att verkställa straff och minska risken för återfall i brott. Vi är en viktig del av rättskedjan och i arbetet för ett tryggare Sverige. På grund av ett ökat inflöde av misstänkta och dömda råder i dag akut platsbrist i häkten och anstalter över hela landet. Skåne är särskilt hårt drabbat, eftersom det finns alldeles för få kriminalvårdsplatser i förhållande till folkmängd och brottsutveckling. Därför behövs en ny anstalt i området.

Den som har frågor och funderingar kring den planerade anstalten i Trelleborg hittar många svar på Kriminalvårdens webbplats. Där finns också de första avsnitten av ”Utan att passera gå”, en helt ny poddserie om svensk kriminalvård.

Anders Christensson, chef för region syd, Kriminalvården

Annons
Annons
Annons
Annons