Annons

En livskraftig svensk matproduktion ligger i allas intresse

Att placera det nya fängelset i Trelleborg på världens bästa åkermark är en stor förlust för kommande generationer, för klimatet, matproduktionen och för Sverige. LRF anser inte att en kriminalvårdsanläggning är så stort allmänintresse för att byggas på Sveriges högst klassade åkermark.
Publicerad 16 februari 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skåne utmålas ofta som Sveriges kornbod, vilket inte är konstigt då 16 procent av Sveriges åkermark ligger just här, skriver tre representanter för LRF.
Skåne utmålas ofta som Sveriges kornbod, vilket inte är konstigt då 16 procent av Sveriges åkermark ligger just här, skriver tre representanter för LRF.Foto: Johan Nilsson/TT

En livskraftig svensk matproduktion ligger i allas intresse. En förutsättning är bördig mark, vi måste ha åkrar med bra matjord för att kunna odla. Jordbruksmarken är skyddad enligt miljöbalken då den är av stort nationellt intresse, inte minst för att jordbruksmarken är en ändlig resurs. Varje hektar som förstörs, exempelvis genom att läggas under asfalt, kan aldrig återställas.

Jordbruksmarken utgör totalt en liten del av Sverige, endast åtta procent av landytan är jordbruksmark. Av den ytan är 80 procent är så kallad åker där vi bönder odlar grödor som mättar befolkningen. Trots att jordbruksmarken är en ändlig resurs, exploateras varje år 600 hektar när samhällen bygger ut.

Annons

Enligt den nationella livsmedelsstrategin, som beslutats av riksdagen, ska livsmedelsproduktionen i Sverige öka. Jordbruksmark är en helt grundläggande förutsättning för att så ska kunna ske. I dag konsumerar varje svensk i genomsnitt, mat från 0,4 hektar åkermark varje år. I Sverige odlas motsvarande 0,3 hektar per person, vilket betyder att det redan i dag saknas mark för att kunna producera tillräckligt. Det gör att vi är beroende av importerade livsmedel, som ofta kommer från länder som producerar mat på ett sätt som är mindre hållbart för både natur och djur, än vad vi gör i Sverige.

Förutom all mat som marken förser oss med, möjliggör marken kolinlagring som minskar koldioxidutsläpp i luften. En odlad eller gräsbevuxen yta binder koldioxid, till skillnad från en asfalterad sådan. Dessutom är aktivt jordbruk gynnsamt för klimat, biologisk mångfald och vattenflödesutjämning.

Skåne utmålas ofta som Sveriges kornbod, vilket inte är konstigt då 16 procent av Sveriges åkermark ligger just här. Skåne står för 40 procent av landets totala skörd och har en väldigt viktig roll för Sveriges totala livsmedelsproduktion.

Varje kvadratmeter av jordbruksmark kan vara av avgörande betydelse för produktion av livsmedel och foder, särskilt i ett föränderligt klimat. På 50 hektar åkermark produceras cirka 1 000 000 brödlimpor. Var ska dessa brödlimpor produceras om det inte görs i Trelleborg?

Dessvärre är Skåne ett av de län där flest hektar åkermark årligen förstörs på grund av exploatering. Ett aktuellt och hotade exempel just nu är det fängelse som ska byggas på en av de bördigaste åkermarkerna som finns i Sverige, ja kanske i hela världen, utanför Trelleborg. Totalt är det 50 hektar så kallad Klass 10-mark som därmed ödeläggs för all framtid.

”Livsmedelsproduktionen i Sverige blev klassad som en samhällsviktig verksamhet sedan början av Coronapandemin vilket gör det än märkligare att vilja bygga just här.”
Palle Borgström, Hans Ramel och Hans Thorell, LRF

Vi förstår att infrastruktursatsningar och utbyggnad av samhällen måste få ske och även hur Trelleborgs kommun resonerat lokalt. Men staten borde ha ett bättre omdöme. Å ena sidan har riksdagen beslutat om en nationell livsmedelsstrategi med målet att öka svensk livsmedelsproduktion. En strategi som borde leda till en minskad exploatering av jordbruksmark. Å andra sidan verkar staten inte ha förmåga att styra bort en statlig etablering från den bästa jordbruksmarken i Sverige. Livsmedelsproduktionen i Sverige blev klassad som en samhällsviktig verksamhet sedan början av Coronapandemin vilket gör det än märkligare att vilja bygga just här.

Det finns också en stor orimlighet i att det i dag är LRF:s kommungrupper i landets 290 kommuner som bevakar de statliga ambitionerna kring att bevara jordbruksmarken. Fängelset i Trelleborg får statuera exempel för denna typ av statliga investeringar, som får placeras på jordbruksmark för att de anses utgöra väsentliga samhällsintressen enligt miljöbalken.

När lagstiftningen ser ut som den gör och varken staten eller kommunerna verkar vilja ta sitt ansvar, minskar möjligheterna att uppfylla målen i livsmedelsstrategin hektar för hektar varje dag.

Palle Borgström, förbundsordförande, Lantbrukarnas riksförbund

Hans Ramel, ordförande, Lantbrukarnas riksförbund Skåne

Hans Thorell, LRF:s kommungruppsordförande i Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons