Annons

En livskraftig skånsk mat- och energiproduktion ligger i allas intresse

Att placera det nya fängelset i Trelleborg på världens bästa åkermark är en stor förlust för kommande generationer, för klimatet, matproduktionen och för vårt land.
Publicerad 12 februari 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
En förutsättning för en livskraftig skånsk mat- och energiproduktion är bördig jordbruksmark, vi måste ha åkrar med bra åkerjord för att kunna producera på, skriver styrelsen för LRF Söderslätt.
En förutsättning för en livskraftig skånsk mat- och energiproduktion är bördig jordbruksmark, vi måste ha åkrar med bra åkerjord för att kunna producera på, skriver styrelsen för LRF Söderslätt.Foto: Arkiv: Claes Nyberg 2009

LRF-avdelning Söderslätt anser inte att en kriminalvårdsanläggning är av så stort allmänt intresse att det kan motivera att det byggs på jordbruksmark.

En livskraftig skånsk mat- och energiproduktion ligger i allas intresse. En förutsättning är bördig jordbruksmark, vi måste ha åkrar med bra åkerjord för att kunna producera på.

Annons

Jordbruksmarken är skyddad enligt miljöbalken då den är av stort nationellt intresse, inte minst för att jordbruksmarken är en ändlig resurs. Varje hektar som förstörs, exempelvis genom att läggas under asfalt och betong kan aldrig återställas.

”Jordbruksmarken är skyddad enligt miljöbalken då den är av stort nationellt intresse, inte minst för att jordbruksmarken är en ändlig resurs.”
Styrelsen för Söderslätts LRF

På de 50 hektar åkermark som beräknas att tas i anspråk för fängelset i Trelleborg kan där produceras cirka 1 miljon brödlimpor eller 50 miljoner kilowattimmar per år.

Vi anser därför att det är en väsentlig skillnad på att anlägga vindkraftverk, solceller eller ekonomibyggnader till lantbruk på åkermark. Vindkraftverk och solceller är inte för evigt och kan plockas bort vid behov i framtiden. Ekonomibyggnader till lantbruk, exempelvis djurstallar, producerar livsmedel på en relativt begränsad yta och innebär ett tillskott till livsmedelsförsörjningen.

Med 85 procent av ytan i Trelleborgs kommun bestående av åkermark är det givetvis svårt att utveckla stad och landsbygd utan att ta någon åkermark i anspråk. Anledningarna för denna placering av kriminalvårdsanstalt är mycket vaga. Vi anser att alternativen till att förstöra åkermark för all framtid i detta fall inte är utredda och anses därför som hänsynslöst.

Mats Ingvarsson, Göran Olsson, Charlotte Tarler, Nils-Johan Hansson, Gert-Olof Hemmesåker, Tobias Tarler och Mats Sjöslätt, styrelsen för Söderslätts LRF

Annons
Annons
Annons
Annons