Annons

En folkomröstning får inte leda till ett icke-svar

Medan investeringarna i hamnen pågår för fullt är fortfarande inte väganslutningen till hamnen löst. Besluten har tagits i fel ordning, förankring med länsstyrelsen och Trafikverket har inte skett.
Publicerad 24 september 2019
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vänsterpartiet i Trelleborg förordar att det genomförs en kommunal folkomröstning om hamninfarten och ser det som ett gott exempel på närdemokrati.
Vänsterpartiet i Trelleborg förordar att det genomförs en kommunal folkomröstning om hamninfarten och ser det som ett gott exempel på närdemokrati.Foto: Johan Nilsson/TT

Alternativet med en ringväg och anslutning österifrån innebär stora nackdelar:

- Högkvalitativ jordbruksmark offras för att användas till väg.

Annons

- Körvägen till hamnen förlängs med ökade utsläpp som följd.

- Finansieringsfrågan är inte löst, Trafikverket har inte ställt sig bakom detta alternativ, kommunen riskerar att stå med hela kostnaden.

- Ett stort antal fastigheter har lösts in och fler lär följa.

- Det finns en risk att väg 108 belastas mer mot bakgrund av ringvägsdragningen vilket i sin tur kan leda till följdinvesteringar.

Ett västligt alternativ har också nackdelar, det mest uppenbara är helt enkelt att det inte finns ett genomarbetat och entydigt västligt alternativ men också att ett västligt alternativ riskerar att försvåra byggandet av Sjöstaden.

Kan då en folkomröstning föra frågan framåt? En folkomröstning kräver att det finns två tydliga alternativ. Det östliga alternativet är utrett men har en lång rad negativa konsekvenser vad gäller miljö och ekonomi. Det största problemet med det västliga alternativet är att det inte är tillräckligt utrett. En folkomröstning får inte leda till ett icke-svar. Skulle det västra alternativet segra i en folkomröstning måste innebörden vara tydlig.

Den segdragna politiska processen kan inte betraktas som annat än ett misslyckande. Man ska inte underskatta värdet av en demokratisk hantering och en folkomröstning kan lösa upp frågan givet att det blir två tydliga, konkreta och jämförbara förslag som ställs mot varandra. Ett beslut om att genomföra en folkomröstning kommer att sätta press på frågan eftersom det blir ett startskott i ett kampanjarbete, därmed finns förutsättningar att få en ordentlig debatt och genomarbetade förslag.

Vi förordar därför att det genomförs en kommunal folkomröstning om hamninfarten och ser det som ett gott exempel på närdemokrati.

Kersti Engström, Peter Forssell, Susanne Möller, Vera Pedersen, Emmy Sartel och Mats Sjölin

Vänsterpartiet Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons