Annons

En ansträngning nu blir en tillgång på sikt

Vem sitter i vems knä i Trelleborg – är det M, KD eller SD?
Publicerad 30 januari 2020
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten refererar till kommunfullmäktiges sammanträde i december då motionen om handhälsning klubbades igenom.Foto: Tomas Nyberg

Den frågan ställer sig säkert många trelleborgare efter det senaste valet.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i december blev det påståendet mer aktuellt eftersom Sverigedemokraterna fick igenom sin motion om att ”handskakning som hälsning är ett tvång för alla som anställs i Trelleborgs kommun.”. En liknande motion har tidigare avslagits av kommunfullmäktige i Trelleborg i mars 2018.

Annons

Denna motion strider mot den grundlagsskyddade religionsfriheten. Det är således en rättighet att vägra handhälsning. Kommunfullmäktiges majoritet har gått med på olika motioner från Sverigedemokraterna varav de olika motionerna handlade om integration och nyanlända. Motionerna handlar om polisanmälan för ensamkommande och deras ålder, borgensåtagande nyanlända, integrationsplikt, förtur lägenheter, tiggeriförbud. Vid kommunfullmäktiges sammanträde i december 2019 så gjorde Liberalernas representant de närvarande medvetna om hur mycket tid som läggs ner på en motion som strider mot grundlagen.

Jämförelse gjordes med förgående kommunfullmäktiges sammanträde i november då kommunens budget behandlades. Denna budget som omfattade flera miljarder fick inte så mycket tid som denna motion som är olaglig. Kommunfullmäktige presidium godkände att en av motionerna får behandlas av kommunfullmäktige trots att de inte har stöd i lagen. Enligt Sverigedemokraterna lokalt så har man också motionerat om att alla chefstjänster i Trelleborg skall utlysas och den frågan behöver säkert en uppföljning. Verksamhetschef för den tekniska förvaltningen slutade i december med omedelbar verkan och rekommenderade inte vår kommun som arbetsgivare. Det känns inte bra för Trelleborgs kommun och vår kommun som arbetsgivare.

Sverige har haft två statsministrar såväl borgerlig som socialistisk under 2010-talet och båda har på olika sätt öppnat våra gränser för flyktingar genom att säga ”öppna våra hjärtan” eller ”vi skall klara av det”. De har också sagt att vårt lands mottagning av flyktingar, är hela Sveriges ansvar. Därför skall alla kommuner ta emot flyktingar ingen kommun skall smita undan. Därför arbetar vi för att de förlorat så mycket genom jobb, skolgång och arbete kan återfå hopp om livet och vara med och bygga vårt land. Om det är en ansträngning nu så blir det en tillgång på sikt.

Det är något med vårt samhälle, den hårdare ton och den alltmer polariserade debatt som förs som skapar en sorgsenhet inom oss. Allt hat, förenkling och alla negativa inslag gör något med människan. Många tystnar tyvärr och känner hopplöshet. Fortfarande finns det många som vill göra något bra och som vill hjälpa till och vara en medmänniska. Vår kommuns nya ledning består av Moderaterna och Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna som indirekt är med i styret. SD är lovade att få igenom sina motioner och enligt uppgift från dem så handlar nästan alla om invandring i någon form. Det kristna rådet i Trelleborgs kommun har tillskrivit kommunen om människor lika värde och vårt stöd till människor som flytt från krig och oroligheter. De skriver om människan och människovärdet och att vi inte skall försvåra integrationen något som strider mot de kristna värderingarna.

Moderaterna stödjer Sverigedemokraters motion och säger ”att de har flytt över hela världen och bör kunna ta hand om sig själv”. Företrädare för KD säger att de är inget kristet parti som dock har sin humanistiska grund från liberalism och kristendom, baserad på etik och moral samt att man vill slå vakt om människovärdet. Det känns om M och KD i vår kommun har satt sig i SD:s knä i denna fråga. Vad blir det nästa gång då det inte handlar bara om migration och integration utan om SD:s hållning till områden som rättsväsendets oberoende, mediefrihet, abortfrågan, tolerans, jämställdhet och Europapolitik.

Mats Sjöslätt

Centerpartiet Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons