Annons

Efterfrågan på el ökar i södra Sverige – en utmaning men framför allt en möjlighet

Vi måste agera nu, för att möta framtidens elbehov – det är slutsatsen i en ny rapport från branschorganisationen Energiföretagen Sverige.
Publicerad 8 mars 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi bör överväga att hantera ärenden med parallella myndighetsprocesser, att stamnätet liksom ny fossilfri elproduktion, som exempelvis solparker, pekas ut som riksintresse samt att införa incitament för vindkraftsetableringar, skriver Åsa Pettersson och Anders Karmehedm, Energiföretagen.
Vi bör överväga att hantera ärenden med parallella myndighetsprocesser, att stamnätet liksom ny fossilfri elproduktion, som exempelvis solparker, pekas ut som riksintresse samt att införa incitament för vindkraftsetableringar, skriver Åsa Pettersson och Anders Karmehedm, Energiföretagen.Foto: E.ON

Att bygga ut elproduktion och elnät i takt med den omställning som sker i industri och samhälle är en viktig förutsättning för såväl regional tillväxt som svensk konkurrenskraft. Viktigaste åtgärden här och nu är politiska beslut som kortar tillståndsprocesserna.

Sverige elektrifieras på nytt. Transportsektorn går över till eldrift, nya anläggningar byggs för batteritillverkning och tillverkningsindustrin ska bli fossilfri. Omställningen är ett led i Sveriges mål att bli ett fossilfritt land 2045, men det är också en medveten satsning från näringslivet när allt fler kunder efterfrågar klimatneutrala produkter.

Annons

Omställningen väntas bidra till regional tillväxt, arbetstillfällen och ökad konkurrenskraft; positiva effekter som de allra flesta välkomnar. Den andra sidan av myntet är att vårt elbehov ökar kraftigt kommande 20 år, vilket kommer påverka södra Sverige som redan producerar mindre el än norra Sverige. Därmed ökar också behovet av att etablera och bygga såväl ny elproduktion som nya elnät.

Förra året producerade Sverige 170 TWh och elanvändningen var 140 TWh. Men redan 2030 väntas elbehovet öka till 210 TWh, vilket innebär att vi går från ett överskott till ett underskott, och då ska vi ta i beaktande att elområde 4 redan i dag har ett underskott på el – ett gap som kommer att öka till 19 Twh år 2030.

Med tanke på hur snabbt elbehovet växer och hur viktig omställningen är för hela Sverige – bör det ligga allra högst upp på den politiska dagordningen att göra allt vad man kan för att skapa rätt förutsättningar för att bygga ut det svenska elsystemet i takt med samhällets behov.

”Viktigaste åtgärden här och nu är politiska beslut som kortar tillståndsprocesserna.”
Åsa Pettersson och Anders Karmehedm, Energiföretagen

Vi menar att industrin och näringslivet är tydliga med sitt behov av el, men att utvecklingen går för långsamt på grund av politisk oenighet och trög lagstiftning. För att rusta Sverige för framtiden föreslår vi därför att regering och riksdag börjar med följande åtgärder:

• Det är kritiskt att snarast korta tiden det tar att bygga både elnät och elproduktion. I dag tar det alldeles för lång tid. Vi bör överväga att hantera ärenden med parallella myndighetsprocesser, att stamnätet liksom ny fossilfri elproduktion, som exempelvis solparker, pekas ut som riksintresse samt att införa incitament för vindkraftsetableringar.

• Vi behöver incitament som gör att Sydsveriges kommuner välkomnar ny elinfrastruktur på samma sätt som man välkomnar företag och andra samhällskritiska etableringar. Hela samhället behöver engageras om lämpliga/möjliga placeringar för ny energiproduktion och ledningar. Detta ställer krav på ett brett handslag mellan medborgare, samhällets aktörer och politiken.

Det är bråttom. Ska vi klara omställningen måste beslut fattas här och nu, med sikte på den elförsörjning som behöver finnas på plats i framtiden.

Åsa Pettersson, vd Energiföretagen

Anders Karmehed, regionchef Syd Energiföretagen

Annons
Annons
Annons
Annons