Annons

Detta måste förändras inom vården

Vi i gruppen ”Rädda vårt sjukhus” vill tacka dem som nominerat oss till tillgänglighetspriset.
Publicerad 21 november 2017
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Gruppen Rädda vårt sjukhus vill bland annat att laboratoriet på lasarettet får nattöppet igen.
Gruppen Rädda vårt sjukhus vill bland annat att laboratoriet på lasarettet får nattöppet igen.Foto: Hanna F.Ellborg

Gruppen är en opolitisk Facebookgrupp med cirka 3 000 medlemmar varav vi är 10-15 personer som jobbar aktivt för att vårt lasarett skall utvecklas och inte avvecklas som nu sker. Detta genom att i cirka tre år ordnat namninsamlingar, haft flera manifestationer och uppvaktat såväl region som kommunpolitiker.

Region Skåne är indelad i olika förvaltningsområden där Trelleborgs lasarett tillhör Sund (Helsingborg, Landskrona och Ängelholm). Den högsta chefen styr från Helsingborg. Vi anser att ett samarbete med SUS (Malmö) är mycket mer naturligt för vårt lasarett.

Annons

Detta vill vi:

Vi vill ändra på denna organisation så att vi i Trelleborg får en egen närvarande sjukhuschef som är ansvarig för all verksamhet på vårt lasarett. En sjukhuschef kommer tillsammans med alla medarbetare att utveckla vården, få medarbetarna mera engagerade och därmed öka patientsäkerheten. Dessutom kommer detta att bli mer kostnadseffektivt. Henrik Fritzon (S) har lovat att Trelleborg skall få en egen sjukhuschef men vid en direkt fråga till honom på ett möte i Parken, svarade han att de inte tänkte riva upp nuvarande organisation i Region Skåne. Alltså kommer den nya sjukhuschefen att bli en marionett till förvaltningschefen i Helsingborg, detta kommer endast att bli en ytterligare kostnad och ännu en administrativ tjänsteman.

Vi jobbar aktivt för att de specificerade palliativa slutenvårdsplatserna skall öppnas igen, de är stängda sedan december 2015. Enligt prioriteringsutredningen från 1993 sades det att den palliativa vården är prio 1 tillsamman med hjärtsjukvården. Hälso-och sjukvårdsnämnden tog 2013 en strategisk plan där det sades att Region Skåne skulle nå upp till riksgenomsnittet när det gäller den specificerade palliativa vården år 2018. 2016 når Regionen endast upp till 69 procent och sedan dess har våra sex slutenvårdsplatser stängts!

Vårdplatsbristen i Region Skåne är enorm, trots detta är inte alla vårdplatser öppna på vårt lasarett. Det sägs bero på sjuksköterskebrist, denna brist uppkom mycket på grund av den nya organisationen som tidigare regiondirektören införde. Brist på lyhördhet från cheferna, liten möjlighet till kompetensutveckling, liten möjlighet att påverka sin arbetssituation, större ansvarsområden med ansvar för fler patienter, allt detta ger en dålig arbetsmiljö. Lägg därtill att det nästan dagligen förkommer överbeläggningar som medför ökad stress och svårt att planera sitt dagliga arbete så är det inte konstigt att det blir brist på personal. Vården kan inte utvecklas utan att ha chefer som deltager i vårdarbetet och är närvarande ute bland sina medarbetare och patienterna.

Vi vill att akutmottagningens öppettider skall utökas och inte att man som nu stänger klockan 20.00. "Kända” patienter skall kunna komma till lasarettet med ambulans dygnet runt.

Stomimottagningen ska öppnas.

Gynmottagningen kommer troligtvis att stängas i mitten av december, inte säkert om den kommer att kunna öppnas igen. Dessa patienter hänvisas till Helsingborg. Vi vill att gynmottagningen ska vara fortsatt öppen i Trelleborg.

Laboratoriet bör öppnas igen, det är stängd på natten vilket innebär att prover på inneliggande patienter skickas med taxi till Malmö eller Lund.

Övervakningsavdelningen är stängd, den var tidigare till för medicinpatienter. Vi vill att den öppnas igen.

En planerad omorganisation av operationsavdelningen är under utredning, den innebär att man stänger uppvakningsavdelningen nattetid från och med första kvartalet 2018. Många patienter som opereras för höft- och knäplastiker är äldre och har andra allvarliga sjukdomar som kräver mer avancerad vård än den som ges på vårdavdelning. Risken är att dessa patienter inte kan opereras på vårt lasarett och att köerna därmed kommer att växa. Risken är också att man inte kan operera vissa dagpatienter under eftermiddagen eftersom de eventuellt kommer att kräva övernattning på lasarettet.

Annons

Vi kommer att kämpa vidare.

Inga-Lill Högfeldt

Gunilla Hedgard

Mona Persson Palotai

Ingela Andersson

Eija Pirttinen Persson

Inger Hansson

Krister Rhen

Dennis Andersson

för "Rädda Vårt Sjukhus"

Annons
Annons
Annons
Annons