Annons

"Detta är inte värdigt i ett välfärdsland"

Kommunernas uppföljning och kontroll måste stärkas så att varje institution som ombesörjer vård och omsorg åt äldre verkligen erbjuder god kvalitet i omvårdnaden. Det skriver kristdemokraten Otto von Arnold.
Debatt • Publicerad 27 december 2011
”Äldre personer är som alla andra intresserade av en så hög grad av självbestämmande som möjligt.”Arkiv: Karl Melander 2011
”Äldre personer är som alla andra intresserade av en så hög grad av självbestämmande som möjligt.”Arkiv: Karl Melander 2011Foto: 

Jag har min gamla mor i Trelleborg. För en tid sedan var hon i behov av kommunens tillfälliga omvårdnad. Tyvärr levde inte denna upp till vad man kan förvänta sig. Det var oengagerat bemötande, för dålig bemanning, inget ansvarstagande. Kön till ett ordnat äldreboende är också alldeles för lång. Detta är inte värdigt i ett välfärdsland som Sverige.

Jag som kristdemokrat tar äldres och anhörigas oro på allvar. Därför måste kommunernas uppföljning och kontroll stärkas så att varje institution som ombesörjer vård och omsorg åt äldre verkligen erbjuder god kvalitet i omvårdnaden.

Annons

Äldre personer är som alla andra intresserade av en så hög grad av självbestämmande som möjligt, det gäller inte minst rätten att välja bort äldreomsorg man inte uppskattar. Att det existerar privata men också kooperativa och ideella utförare bidrar till någonting viktigt: ökat självbestämmande.

Ansvaret för äldreomsorgen är delat mellan stat och kommun. I regeringen är det Kristdemokraterna och Maria Larsson som har ansvar för frågor som rör äldre­omsorgen och många åtgärder har gjorts för att förbättra den. Alliansregeringen har skärpt tillsynen och vidtar nu åtgärder för att ytterligare skärpa både kontroll och insyn.

Även skattelagstiftningen ses över för att risk­kapitalbolag inte ska kunna undandra sig skatten i Sverige. Detta är välkomna åtgärder. Men i grund och botten är det kommunen som har det yttersta ansvaret för all äldreomsorg, även den som bedrivs i privat regi.

De kommunala, privata, ideella och kooperativa aktörerna – vare sig de är stora eller små – har att följa de lagstadgade krav på god kvalitet i insatserna som följer av socialtjänstlagen. Detta krav gäller utan undantag.

För det första; kommun­en behöver göra oanmälda och föranmälda besök på äldreboendena. Det får inte råda något tvivel om att kommunen tar sin roll som beställare och granskare på allvar. Det gäller även den egna verksamheten.

För det andra; frågan om kvalitetsuppföljningen och dess genomförande bör vara en stående punkt på nämndens dagordning. Eventuella brister i äldreomsorgen får inte blir ett ärende som tas upp bara någon gång per år. En klar och tydlig kvalitetspolicy ska finnas.

För tredje; avtalen med olika utförare behöver ses över och följas upp. Vilka krav ställer kommunen när det gäller kvalitet och utförande? Hur ser sanktionsbestämmelserna ut om utförarna missköter sitt uppdrag.

Det är självklart att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, även om de är gamla. Så långt möjligt ska man kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.

I en utredning har Socialstyrelsen jämfört vården och omsorgen om äldre i Sveriges kommuner. Det visar sig att Trelleborg ligger hör till de 25 procent med lägst betyg vad gäller hjälpen och omsorgen som helhet. Även vad gäller bemötande, inflytande och maten hamnar Trelleborg i den gruppen. Det duger inte! Det är vi politiker som har det yttersta ansvaret, och det var inte bättre under sossarnas – vilket inte är någon tröst.

Nu vill det till att alla vidtagna åtgärder efterlevs. Det är våra föräldrar, mor- och farföräldrar det handlar om. Ett gott samhälles signum är att det klarar av att ta hand om sina svagaste, mest behövande personer. Nu är det upp till bevis.

Annons

Otto von Arnold (KD)

riksdagsledamot

Mattias Karlsson
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons