Annons

Fackförbund kräver granskning av inställda sagostunden

Biblioteket i Trelleborg ville förgylla sportlovet för kommunens barn genom att arrangera Drag Queen Story Hour, en av Sveriges mest populära sagostunder. Det hade varit frid och fröjd om det inte vore för att Magnus Isgren (SD) valt att gravt överskrida sin befogenhet och sätta stopp för alltihop. Facket DIK, som organiserar landets bibliotekarier, ser ytterst allvarligt på detta.
Publicerad 16 december 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Anna Troberg, ordförande i DIk, ger sig in i debatten om den inställda sagostunden – som trots allt ska bli av.
Anna Troberg, ordförande i DIk, ger sig in i debatten om den inställda sagostunden – som trots allt ska bli av.Foto: Sebastian Mårtensson

En del är fortfarande oklart. Klart är dock att Isgren upplyst Jörgen Flink, kultur- och fritidschef, om att sagostunden borde ställas in på ett sätt som fått Flink att utan tvivel uppfatta det som ett politiskt direktiv. Beskedet skickades sedan vidare till den förvånade bibliotekschefen Michael Nordberg, som fick den otacksamma uppgiften att blåsa av det hela. Och vem skulle inte ha blivit förvånad? Isgren är tillträdande ordförande för kultur- och fritidsnämnden. Tillträdande. Inte sittande.

Hur kan en lokalpolitiker som ännu inte tillträtt sin post ta sig friheten att dela ut direktiv kring vilken verksamhet biblioteket bör ha? Inte ens en sittande kultur- och fritidsnämnd får detaljstyra på det sättet. I Sverige har vi kommunallag, väl inarbetad praxis och en princip om en armlängds avstånd att förhålla oss till. Politiker sätter ramarna. Utbildad expertis – i det här fallet bibliotekarier – fyller dem med innehåll. Kort sagt, demokratiskt, stabilt och en hel värld från ett klåfingrigt politiskt hattande hit och dit som omöjliggör god verksamhetsplanering.

Annons

Det som skett i Trelleborg är horribelt och sticker ut, men det är inte en isolerad händelse. DIK släppte nyligen rapporten ”Vi vet ju hur det blev i Sölvesborg”. I den berättar 3 500 offentliganställda medlemmar, bland annat bibliotekarier, om hur det är att arbeta i skärningspunkten mellan alltför klåfingriga politiker och en hårt polariserad allmänhet. Rasism, hbtq-fobi, hat och hot har för många blivit en del av vardagen på jobbet.

Rapportens 4 000 fritextsvar är skrämmande läsning. 200 personer anger att de att de blivit uppvaktade av politiker eller högre tjänstemän med krav eller önskemål om förändringar i verksamheten. SD:s företrädare är inte ensamma om att ägna sig åt otillbörlig politisk påverkan, men de är grovt överrepresenterade. 70 procent av de tillfrågade anser även att det allmänna förtroendet för öppenhet och demokrati minskat. Det är ett sensationellt underbetyg för dem som är satta att förvalta vår demokrati.

”Hur kan en lokalpolitiker som ännu inte tillträtt sin post ta sig friheten att dela ut direktiv kring vilken verksamhet biblioteket bör ha?”
Anna Troberg, förbundsordförande i DIK

De trelleborgska sverigedemokraternas brist på demokratiska reflexer vållar naturligtvis deras samarbetspartners huvudbry, men inte tillräckligt. Kommunstyrelsens ordförande Ann Kajson Carlqvist (M) vill inte direkt kritisera Sverigedemokraterna. Henrik Silferstolpe (L) säger att det är en ”plump i protokollet” för Sverigedemokraterna och ”en brist på politiskt hantverk”. Kristdemokraterna har hållit låg profil.

Sverigedemokraternas agerande är politisk arrogans. Man har åsidosatt grundläggande demokratiska principer och struntat i armslängden mellan politik och kultur. Man har också skickat två tydliga budskap: Att man inte respekterar bibliotekariernas kompetens och att kommunens hbtq-personer inte är riktigt välkomna i Trelleborg.

En sista twist i Trelleborgsdramat är att Drag Queen Story Hour nu är på banan igen. Då skulle man ju kunna tro att ordningen är återställd, men det är inte så enkelt. Sagostunden är tillbaka efter ett beslut i kultur- och fritidsnämnden. I skrivande stund har beslutet inte publicerats, men detta är inte nämndens beslut att fatta. Det är bibliotekets. Allt annat än ett enkelt förtydligande från nämnden om att armslängden gäller även i Trelleborg är också ett brott mot principen om en armlängds avstånd.

DIK kräver att Sverigedemokraternas agerande granskas och att kultur- och fritidsnämnden initierar ett internt kunskapslyft vad det gäller principen om en armlängds avstånd. Vi kräver också att Myndigheten för kulturanalys få i uppdrag att genomföra en granskning av otillbörlig politisk påverkan av offentlig kulturverksamhet. Man får tycka vad man vill i kommunalpolitiken, men det är inte fritt fram att hitta på egna regler och strunta i dem vi enats om i god demokratisk ordning.

Anna Troberg, förbundsordförande i DIK

Annons
Annons
Annons
Annons