Det räcker inte med pengar till äldreomsorgen

Nästan 12 000 personer har avlidit i covid-19 i Sverige, varav det stora flertalet varit äldre personer. 90 procent av dem som dött var över 70 år, 50 procent var över 85 år. Det kan inte beskrivas som något annat än ett fruktansvärt misslyckande.
Publicerad 7 mars 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Nästan 12 000 personer har avlidit i covid-19 i Sverige, varav det stora flertalet varit äldre personer, konstaterar skribenterna.
Nästan 12 000 personer har avlidit i covid-19 i Sverige, varav det stora flertalet varit äldre personer, konstaterar skribenterna.Foto: Björn Larsson Rosvall /TT

Coronakommissionens betänkande kring äldreomsorgen konstaterar att strukturella brister utgör en viktig delförklaring till att så många äldre drabbats så hårt. Men bristerna har varit kända länge.

Därför har Kristdemokraterna under lång tid arbetat fram förslag på hur vi ska ta itu med problemen. Vi har i våra budgetar lagt fram reformer och resurser för att öka personalkontinuiteten och minska timanställningarna så att den äldre inte behöver möta över 20 olika personer under två veckor, vilket kan vara fallet i dag. Vi har förslag för att få bort de ofrivilliga delade turerna som sliter på personalen, och vi har drivit krav om att öka den medicinska kompetensen och bemanningen inom äldreomsorgen.

”Det går att förbättra personalens villkor, att säkerställa god sjuksköterskebemanning och läkarkompetens, och att bygga trygga och anpassade boenden för äldre.”
Jakob Forssmed och Mikael Rinholt (KD)

Vi har också pekat på att regeringen står utan plan för att möta den lågintensiva kris som äldreboendebristen utgör, och föreslagit reformer för att öka byggandet – inte minst av trygghetsboenden som bryter ensamhet, skapar möjlighet till gemenskap och kan skjuta upp en eventuell flytt till särskilt boende.

Vi är glada att många av dessa reformer återfinns i det förslag till ändringsbudget som Kristdemokraterna, tillsammans med Moderaterna och Vänsterpartiet, lagt fram i riksdagens finansutskott. Förslaget innebär – om det röstas igenom – 4,3 miljarder extra till äldreomsorgen under 2021. För Trelleborgs kommun skulle det kunna innebära 20 miljoner kronor.

Men det räcker inte med pengar. Det viktiga är att kommunerna nu tar tag i problemen och arbetar hårt och effektivt för att skapa en god omsorg. Därför kommer pengarna med krav, där både förbättringar och en uppehållen god nivå berättigar till stöd. För dem som lever upp till kraven fördelas stödet som generella medel.

De goda exemplen finns. Det går att förbättra personalens villkor, att säkerställa god sjuksköterskebemanning och läkarkompetens, och att bygga trygga och anpassade boenden för äldre. Nu är tiden för dessa goda exempel att spridas och bli verklighet i hela landet. Sverige förtjänar en äldreomsorg att lita på.

Jakob Forssmed (KD), ekonomisk-politisk talesperson

Mikael Rinholt (KD), ordförande Trelleborg