Annons

”Det privata intresset får aldrig väga tyngre än det allmänna”

Den 11 januari skulle samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg besluta om samråd för detaljplanen Bogsprötet 3 som är en av etapperna i Kuststadsprojektet.
Publicerad 27 januari 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna sätter sin tilltro till att fastighetsägarna kommer prioritera trelleborgarnas allmänna intresse framför sina egna privata ekonomiska intressen. Både vad gäller parkeringar och blandad bebyggelse, menar skribenterna.
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna sätter sin tilltro till att fastighetsägarna kommer prioritera trelleborgarnas allmänna intresse framför sina egna privata ekonomiska intressen. Både vad gäller parkeringar och blandad bebyggelse, menar skribenterna.Foto: Claes Nyberg

Under genomgången av ärendet framgick det att föreliggande förslag inte kunde garantera blandad bebyggelse. När man tittade i plankartan förstod man varför, centrumverksamheter är enbart tvingande i två små områden i hela detaljplanen.

Precis som i fallet med bebyggelsen på Övre lägger Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ödet för Trelleborgs attraktivaste bebyggelseområden helt i händerna på fastighetsägarna. Socialdemokraterna, med instämmande från Vårt Söderslätt, yrkade på återremiss i ärendet för att blandad bebyggelse skulle säkerställas i detaljplanen. Vi socialdemokrater vill att Trelleborgs attraktivaste bebyggelseområden ska byggas för trelleborgarna, det vill säga att det enskilda privata intresset aldrig får väga tyngre än det allmänna intresset.

”Precis som i fallet med bebyggelsen på Övre lägger Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ödet för Trelleborgs attraktivaste bebyggelseområden helt i händerna på fastighetsägarna.”
Osman Biberic, Birgitta Lanér Sjöström och Paul Lövdahl (S)
Annons

När frågan om hur blandad bebyggelse kommer säkerställas med föreliggande förslag ställdes till det politiska styret blev svaret ”fastighetsägarna kommer säkerställa detta”. Det vill säga samma svar som i ärendena berörde detaljplanerna för Övre respektive ärendet där man tog bort krav på parkeringsplatser vid nybyggnationer i stadens centrala delar.

Med andra ord sätter Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna sin tilltro till att fastighetsägarna kommer prioritera trelleborgarnas allmänna intresse framför sina egna privata ekonomiska intressen. Det politiska styret verkar inte se någon konflikt mellan dessa två intressen.

Däremot ser Socialdemokraterna en konflikt mellan dessa två intressen. Vi är övertygade om att trelleborgarna till exempel vill ha parkeringsplatser vid nybyggnationer i stadens centrala delar samtidigt som fastighetsägarna hellre vill utnyttja byggrätten till att bygga fler lägenheter som genererar mer pengar.

Hyllie i Malmö är ett bra exempel hur man kan kombinera ihop bostäder med centrumverksamheter. Det är fullt möjligt att säkerställa en sådan bebyggelse i en detaljplan. Tack vare det politiska styret i Trelleborg får vi i stället hoppas att fastighetsägarna säkerställer blandad bebyggelse i stället för att själva säkerställa detta via politisk väg.

Osman Biberic, Birgitta Lanér Sjöström och Paul Lövdahl, S-gruppen i samhällsbyggnadsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons