Annons

”Det moraliskt rätta är att säga ja till ett fängelse”

Styret i Trelleborg har redan tagit ställning för en etablering av ett fängelse i Trelleborgs kommun. Som en del av styret vill Kristdemokraterna (KD) klargöra sitt stöd för etableringen och anledningen till detta.
Publicerad 6 maj 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
I dag går drygt 2 300 människor som är dömda till fängelsestraff fria på gator och torg i väntan på att få plats i fängelse, skriver representanter för KD.
I dag går drygt 2 300 människor som är dömda till fängelsestraff fria på gator och torg i väntan på att få plats i fängelse, skriver representanter för KD.Foto: Fredrik Persson

I medierna har man de senaste veckorna kunnat ta del av de tragiska händelser då fem kvinnor bragts om livet av män som de tidigare haft en relation till. Våldet mot kvinnor ökar. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har stått oförmögna att stävja denna negativa spiral under deras sju år vid makten. Utsattheten för sexualbrott har tredubblats under denna tid, våld i nära relationer har ökat liksom den hedersrelaterade brottsligheten. Trygghet och brottsofferperspektiv är två högt prioriterade frågor för KD, därför står vi redo att vidta åtgärder för att vända denna utveckling.

Dessa åtgärder, så som skärpta straff för allvarliga brott, kräver fler fängelseplatser. Men svenska fängelser är redan fulla. I dag går drygt 2 300 människor som är dömda till fängelsestraff fria på gator och torg i väntan på att få plats i fängelse. Brottsoffer riskerar att stöta på sina dömda förövare, en situation som är ovärdig en rättsstat som Sverige. KD:s inställning är att kriminella passar bättre på anstalt än ute i det fria, därför är vår grundinställning positiv till att det byggs fler fängelser.

”KD:s inställning är att kriminella passar bättre på anstalt än ute i det fria, därför är vår grundinställning positiv till att det byggs fler fängelser.”
Mikael Rinholt, Karin Jönsson och Erik Lundström (KD)
Annons

Trelleborgs kommun, liksom flera andra skånska kommuner, anmälde således intresse när en ny anläggning behövde etableras för att ersätta den nedlagda Kirsebergsanstalten i Malmö. Kriminalvårdens experter gjorde bedömningen att Trelleborgs kommun bäst uppnådde kraven för denna statliga investering. Kommunens experter har sedan utgått från de krav och kriterier som Kriminalvården satt upp när de tagit fram ett förslag till placering. Den mark norr om tomatodlingen i Dalköpinge som nu är aktuell är redan utpekad av kommunen som verksamhetsområde, men nyttjas för tillfället som jordbruksmark.

Huvudargumentet som förs fram emot en etablering är att högklassig jordbruksmark tas i anspråk. Detta är visserligen sant, men eftersom det saknas alternativa placeringar som bevarar jordbruksmark menar KD att försvaret av brottsoffrens värdighet utan tvekan väger tyngst. Det är för oss en fråga om etik och moral. Man kan naturligtvis prioritera annorlunda, men då finns det andra partier i kommunen att rösta på än KD.

Mikael Rinholt, ordförande (KD) Trelleborg

Karin Jönsson (KD), 1:e vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Erik Lundström (KD), vice ordförande kommunstyrelsen

Annons
Annons
Annons
Annons