Det kan vara svårt att leva som man lär!

Socialdemokraterna vill ofta framhäva sig som demokratins väktare och tala sig varm om vikten av insyn för oppositionen. Att med det “goda” syftet att skapa ett bättre samtalsklimat och en bredare politisk förankring i de beslut som ska fattas.
Publicerad 11 maj 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
På kommunstyrelsens sammanträde den 3 maj skulle två platser i KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott) fördelas. Resultatet har fått Axel Bengtsson (VS) att reagera.
På kommunstyrelsens sammanträde den 3 maj skulle två platser i KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott) fördelas. Resultatet har fått Axel Bengtsson (VS) att reagera.Foto: Peter Ottosson

På kommunstyrelsen den 3 maj ställdes detta på prov för Socialdemokraterna. Ärende nio gällde en utökning med två platser till KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott), som är ett mycket viktigt utskott som ger insyn och möjlighet att påverka. Ärendet gällde att utöka KSAU från fem till sju platser så att alla i styret också skulle få vara representerade, även Liberalerna. Tidigare bestod utskottet av fem ordinarie och fem ersättare, med en ledamot från VS, KD, M, SD och S. På mötet skulle alltså dessa två nya partirepresentanter väljas. En post till styret och ytterligare en till oppositionen.

Styret nominerade Liberalerna (en ordinarie och en ersättare) och Vårt Söderslätt nominerade C som ordinarie och V som ersättare i KSAU. Allt i samma demokratiska anda som S säger sig värna om och som vi starkt sympatiserar med trots att vi inte alltid delar åsikter med C eller V. På kommunstyrelsens möte den 3 maj gavs ett gyllene tillfälle att gå från teori till praktisk handling i demokratins namn. Inte minst för S.

”På kommunstyrelsens möte den 3 maj gavs ett gyllene tillfälle att gå från teori till praktisk handling i demokratins namn. Inte minst för S.”
Axel Bengtsson, Vårt Söderslätt

Min förvåning blev därför stor när Socialdemokraterna nominerade sig själva och hävdade att dessa två poster skulle tillfalla dem. I samma ögonblick som detta skedde försvann hastigt också deras tidigare uttalade ambition om vikten av insyn för oppositionen. Frågan avgjordes i en sluten omröstning med papperslappar som Socialdemokraterna vann, då styret lade ner sina röster.

Samtidigt blev beslutet tyvärr ett krasst bevis på hur svårt det är för ett visst parti att verkligen leva som man vill lära.

Axel Bengtsson (VS), oppositionsråd