Annons

”Det finns många och bättre hål att stoppa dessa miljoner i”

”Ekonomi är inte allt” säger vårt kommunalråd Mikael Rubin (M) i TA:s artikel om färdtjänsten i Trelleborg (den 9 september). Det stämmer kanske för en del men den är ofta ansträngd och anledning till oro för våra medlemmar i FUB.
Publicerad 15 september 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
KSAU har inga synpunkter på dagens färdtjänst med gör bedömningen att det blir bättre med Skånetrafiken, konstaterar Tina Pettersson ordförande i FUB.
KSAU har inga synpunkter på dagens färdtjänst med gör bedömningen att det blir bättre med Skånetrafiken, konstaterar Tina Pettersson ordförande i FUB.Foto: Sofia Wellborg

Deras ekonomi är inte lika god som ekonomin är för de ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, som vill att Skånetrafiken ska ta över färdtjänsten i Trelleborg. Jag vill uppmana er att läsa FUB:s rapport ”Fångad i fattigdom” där ser ni svart på vitt hur våra medlemmars ekonomin ser ut.

Varför vill ni byta leverantör av färdtjänsten? För vems skull vill ni byta leverantör? Är det för användarnas, kommunens eller er egen skull?

Annons

Rätten till samverkan för intresseorganisationer vars medlemmar berörs av LSS finns inskrivet i lagens 15 § punkt 7: Till kommunens uppgifter hör att samverka med organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder. Genom samverkan med handikapporganisationer kan de erfarenheter som personer med funktionshinder själva besitter tillföras verksamheten.

Observera att samverkan inte är detsamma som samråd. Kommunernas samråd med funktionshinderorganisationerna benämns på olika sätt; funktionshinderrådet, tillgänglighetsrådet, handikapprådet etc. Samrådet är frivilligt för kommunen, och blir främst information från kommunen till funktionsrättsorganisationerna, om beslut som redan tagits. De olika råden vi har haft i kommunen under årens lopp finns i dag endast på papper.

FUB Trelleborg, som jag representerar, har inte hört något från kommunen. Inte i detta ärende eller något annat ärende på många år. Är övertygad om att våra medlemmar kan tillföra kommunen mycket kunskap. De ska också få framföra sina synpunkter och berätta vad de vill.

”Vi har i dag en fungerande färdtjänst i Trelleborg.”
Tina Pettersson, FUB

Vi har i dag en fungerande färdtjänst i Trelleborg. KSAU har inga synpunkter på den med gör bedömningen att det blir bättre med Skånetrafiken.

Hur har bedömningen gått till? Blir det bättre eller sämre?

Det vet vi inte men vi vet att det blir dyrare, 7 miljoner kronor dyrare! Här följer några förslag på vad ni kan använda dessa miljoner till i stället:

• Höj habiliteringsersättningen för deltagarna i Daglig verksamhet. Det är många av deltagarna som betalar för att få arbeta – ersättningen täcker inte kostnaderna för lunchen och transporten till och från arbetet.

• Ge alla inom LSS som önskar ha en ledsagare/kontaktperson möjligheten till det. Denna LSS-insats har kommunen dragit in för många av våra medlemmar – innan pandemin och under rådande pandemi.

• Öka tillgången och tillgängligheten på alla fritidsgårdar för våra medlemmar. I dag är Ungdomens hus öppet enbart för vår målgrupp några timmar en söndag i månaden. (Övriga ungdomar har tillgång till fritidsgård/ar flera timmar om dagen i stort sett veckans alla dagar året runt.)

Det finns många och bättre hål att stoppa alla dessa miljoner i stället för till Skånetrafiken. Lägg de 7 miljonerna där de behövs – ge LSS:arna vad de behöver och vill ha för en gångs skull.

Annons

Tina Pettersson, ordförande

för styrelsen FUB Trelleborg (Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna)

Annons
Annons
Annons
Annons